Procedure for and results of simultaneous determination of aromatic hydrocarbons and fatty acids methyl esters in diesel fuels by high performance liquid chromatography - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Procedure for and results of simultaneous determination of aromatic hydrocarbons and fatty acids methyl esters in diesel fuels by high performance liquid chromatography

Abstrakt

W pracy przedstawiono taki sposób modyfikacji metody EN-12916 /ASTM D-6591, który zapewnia jednoczesne oznaczenie poszczególnych grup węglowodorów aromatycznych, całkowitej zawartości węglowodorów poliaromatycznych oraz zawartości FAME w oleju napędowym. Stosuje się nadal detektor refraktometryczny i elucję n-heptanem, jednak przepływ zwrotny eluentu jest wykonywany po elucji policyklicznych węglowodorów aromatycznych. Dodatkowo zastosowano detektor fotoabsorpcjometryczny UV typu DAD, co ma na celu dokładne oznaczenie niskich zawartości węglowodorów poliaromatycznych a także umożliwia stwierdzenie obecności FAME w badanym paliwie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A nr 1122, strony 153 - 160,
ISSN: 0021-9673
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kamiński M., Gilgenast-Krasińska E., Przyjazny A., Romanik G.: Procedure for and results of simultaneous determination of aromatic hydrocarbons and fatty acids methyl esters in diesel fuels by high performance liquid chromatography// JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A. -Vol. 1122., nr. nr 1-2 (2006), s.153-160
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi