Polycyclic aromatic hydrocarbons in smoked fish - a critical review - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polycyclic aromatic hydrocarbons in smoked fish - a critical review

Abstrakt

Dym wędzarniczy zawiera wśród setek składników co najmniej 100 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo{a}piren (BaP) jest uważany za wskaźnikowy, rakotwórczy WWA w wędzonych rybach. Współczesne procedury analityczne obejmujące ekstrakcję węglowodorów z matrycy, oczyszczenie, rozdzielenie metodą GC lub HPLC przy użyciu, odpowiednio, detektora MS albo FLD, umożliwiają oznaczenie indywidualnych WWA w wędzonych produktach w stężeniach rzędu 0,1 lub nawet 0,01 μg/kg. Ryby mocno wędzone w tradycyjnych wędzarniach zawierają w zewnętrznych warstwach do ok. 50 μg BaP w 1 kg, a ryby wędzone łagodnie w nowoczesnych urządzeniach tylko 0,1μg/kg lub mniej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Stołyhwo A., Sikorski Z.: Polycyclic aromatic hydrocarbons in smoked fish - a critical review// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi