Zastosowanie techniki ekstrakcji na fazie stałej (SPE) do zagęszczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z płynów stosowanych w infuzji przy oznaczaniu tych związków techniką HPLC z detektorem fluorescencyjnym i diodowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie techniki ekstrakcji na fazie stałej (SPE) do zagęszczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z płynów stosowanych w infuzji przy oznaczaniu tych związków techniką HPLC z detektorem fluorescencyjnym i diodowym

Abstrakt

Praca zawiera metodykę przygotowania próbki oraz procedurę analityczną oznaczania obecności wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w płynach infuzyjnych stosowanych do wlewów dożylnych dla ludzi oraz wyniki badań stężeń tych węglowodorów w płynach stosowanych do infuzji oraz w stosowanych do produkcji płynów infuzyjnych - substancjach farmaceutycznych. W płynach do infuzji stwierdzono 0,2-7,6 ng/l Benzo(a)pirenu, a w substancjach wyjściowych do tworzenia płynów infuzyjnych od 47 do 160 ng WWA/kg.

Autorzy (4)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Annales Academiae Medicae Gedanensis nr 32, strony 309 - 320,
ISSN: 0303-4135
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Halkiewicz J., Kamiński M., Nowakowska J., Lukasiak J.: Zastosowanie techniki ekstrakcji na fazie stałej (SPE) do zagęszczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z płynów stosowanych w infuzji przy oznaczaniu tych związków techniką HPLC z detektorem fluorescencyjnym i diodowym// Annales Academiae Medicae Gedanensis. -Vol. 32., (2002), s.309-320
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi