Process of self-ignition engine loads and its properties - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Process of self-ignition engine loads and its properties

Abstrakt

W artykule zaproponowano probabilistyczną interpretację obciążenia silników spalinowych o zapłonie samoczynnym z uwzględnieniem znanych parametrów (wskaźników) ich pracy. Wykazano, że obciążenie tego rodzaju silników, rozpatrywane w dowolnej chwili, może być uważane za zmienną losową wielowymiarową. Zmiany obciążenia silnika w czasie jego pracy uznane zostały za proces obciążeń i przedstawione w formie wielowymiarowego procesu stochastycznego, którego stanami są obciążenia jako zmienne losowe. Wykazano, że proces obciążeń może być uznany za proces stochastyczny o przyrostach asymptotycznie niezależnych, stacjonarny i ergodyczny. Wykazano także, że w badaniach obciążenia silnika o zapłonie samoczynnym należy uwzględnić zależność stochastyczną między ich obciążeniem cieplnym a mechanicznym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONES nr 13, strony 101 - 108,
ISSN: 1231-4005
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Girtler J.: Process of self-ignition engine loads and its properties// Journal of KONES. -Vol. 13., nr. nr 3 (2006), s.101-108
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi