Prognozowanie w planowaniu i zarządzaniu rozwojem miast. Scenariusze - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prognozowanie w planowaniu i zarządzaniu rozwojem miast. Scenariusze

Abstrakt

Autor wymienia główne metody prognozowania, jako jedną z nich definiuje metodę scenariuszy i scenariusz. Rozróżnia główne rodzaje i typy scenariuszy z punktu widzenia sposobu tworzenia i charakteru treści. Wskazuje role scenariuszy i ich zastosowanie w prognozowaniu i planowaniu rozwoju miast, wskazuje miejsca i typy scenariuszy w procesie planistycznym. Opisuje metody konstruowania scenariuszy oraz ich zapisu. Podaje wskazówki co do analizy, oceny i interpretacji zbioru scenari

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast strony 179 - 186
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sołtys J.: Prognozowanie w planowaniu i zarządzaniu rozwojem miast. Scenariusze// Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast/ ed. ed. Piotr Lorens, Justyna Martyniuk Pęczek. Gdańsk: Wydawnictwo Urbanista, 2010, s.179-186
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi