Program bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych do roku 2013 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Program bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych do roku 2013

Abstrakt

Mimo dotychczas podejmowanych wielu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg krajowych w Polsce, rezultaty są dalekie od oczekiwań i zadań postawionych przez krajowych program GAMBIT 2005. W artykule przedstawiono zarys tego programu, koncentrując się głównie na: roli strategii brd, zasadach doboru celów, wyborze wiodących strategii zwiększania bezpieczeństwa oraz na charakterystyce programów funkcjonalnych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Drogownictwo nr R. 64, strony 126 - 133,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Jamroz K., Gaca S., Gacparski J.: Program bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych do roku 2013// Drogownictwo. -Vol. R. 64., nr. nr 4-5 (2009), s.126-133
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi