Programy symulacyjne jako narzędzia wspierające proces rekonstrukcji wypadków drogowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Programy symulacyjne jako narzędzia wspierające proces rekonstrukcji wypadków drogowych

Abstrakt

Obecnie można zauważyć dynamiczny rozwój narzędzi komputerowych wykorzystywanych w procesie rekonstrukcji wypadków drogowych. Artykuł przedstawia i opisuje programy symulacyjne, które stanowią odrębną grupę wśród tego typu oprogramowania. Obejmują swym działaniem całą dyscyplinę wypadków drogowych w przeciwieństwie np. do programów rysunkowych czy fotogrametrycznych skupiających się wyłącznie na wąskim wycinku tej dyscypliny. Dają one możliwość modelowania zjawisk wchodzących w skład systemu Człowiek-Pojazd-Otoczenie. Korzystają z szerokiej bazy pojazdów samochodowych opisanych rzeczywistymi współczynnikami, które w razie zaistnienia potrzeby można dowolnie modyfikować. Analizowane zdarzenie można przedstawić w postaci dwu- lub trójwymiarowej wizualizacji. Możliwość szybkiej zmiany parametrów uczestników zdarzenia, ich położenia w przestrzeni, oglądania symulacji z różnych perspektyw, dokładność obliczeń oraz wiele innych udogodnień sprawiają, iż współczesny proces rekonstrukcji zdarzeń drogowych na stałe związał się z tego typu oprogramowaniem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 1 - 4,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Owczarzak W.: Programy symulacyjne jako narzędzia wspierające proces rekonstrukcji wypadków drogowych// Logistyka. -., nr. 6 (2014), s.1-4
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 69 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi