PROJEKT I IMPLEMENTACJA WIELOKANAŁOWEGO DETEKTORA BEZDECHU SENNEGO - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

PROJEKT I IMPLEMENTACJA WIELOKANAŁOWEGO DETEKTORA BEZDECHU SENNEGO

Abstrakt

Diagnostyka obturacyjnego bezdechu senne-go opiera się na szczegółowym wywiadzie medycznym i badaniu polisomnograficznym. Jest ono drogie i mało kom-fortowe dla pacjenta. Opisywane urządzenie pozwala na przeniesienie procesu diagnostycznego ze specjalistycznych klinik do domu pacjenta. Całonocna rejestracja szeregu biosygnałów pozwoli na automatyczną detekcję obturacyj-nego bezdechu sennego

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 1201 - 1204,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Przystup P., Bujnowski A., Wtorek J.: PROJEKT I IMPLEMENTACJA WIELOKANAŁOWEGO DETEKTORA BEZDECHU SENNEGO// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 89 (2013), s.1201-1204
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi