Projekt kotła rusztowego na biomasę dla układu ORC 100 kW - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projekt kotła rusztowego na biomasę dla układu ORC 100 kW

Abstrakt

Celem pracy było stworzenie projektu kotła rusztowego na biomasę współpracującego z układem Organic Rancine Cycle (ang. ORC) o mocy 100 kW. Ze względu na niską sprawność turbozespołu w tym układzie, celem uzyskania 100 kW mocy elektrycznej, należy dostarczyć czynnikowi chłodzącemu 600kW mocy cieplnej. W niniejszej pracy przedstawiono układ kotłowy składający się z komory spalania, komory wymiennikowej, ekonomizera oraz podgrzewacza powietrza a także bilans cieplny tych urządzeń.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii. Tom II strony 157 - 162
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Ronewicz K.: Projekt kotła rusztowego na biomasę dla układu ORC 100 kW// Współczesne technologie i konwersja energii. Tom II/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra Gdańsk: Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, 2013, s.157-162
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi