Projektowanie nawierzchni typu ciężkiego w portach i terminalach kontenerowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projektowanie nawierzchni typu ciężkiego w portach i terminalach kontenerowych

Abstrakt

Charakterystyka i ocena stanu technicznego istniejącego stuletniego mostu kolejowego. Koncepcja przeprawy mostowej z przęsłem stałym oraz jezdni w postaci płyty zespolonej lub użebrowanej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Judycki J.: Projektowanie nawierzchni typu ciężkiego w portach i terminalach kontenerowych// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi