Proposal of a new tolerances classification system - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Proposal of a new tolerances classification system

Abstrakt

W referacie przedstawiono ocenę obowiązującego obecnie systemu określania tolerancji w konstrukcjach stalowych oraz zaproponowano nowy system doboru tolerancji, odpowiadający wymaganiom współczesnych metod wytwarzania konstrukcji stalowych. Na potrzeby systemu wprowadzono klasyfikację wymiarów konstrukcji oraz pojęcia ''koordynac8yjnych wymiarów montażowych'', ''pętli montażowej'' oraz ''stanu granicznego montażu''. W proponowanym systemie istnieją dwie metody doboru tolerancji: metoda klas dokładności i metoda bazująca na analizie i syntezie tolerancji. Obydwie metody scharakteryzowano. Na potrzeby syntezy tolerancji wprowadzono zależność kosztów tolerancji od kosztów produkcji konstrukcji jako kryterium optymalizacyjne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Progress in steel, composite and aluminium structures [Dokument elektroniczny]. - Dane tekstowe strony 983 - 990
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Urbańska-Galewska E.: Proposal of a new tolerances classification system // Progress in steel, composite and aluminium structures [Dokument elektroniczny]. - Dane tekstowe/ ed. eds: Marian A. Giżejowski, Aleksander Kozłowski, Lucjan Ślęczka & Jerzy Ziółko. London: Taylor & Francis Group, 2006, s.983-990
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi