O zasadach określania tolerancji wymiarów stalowych konstrukcji prętowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

O zasadach określania tolerancji wymiarów stalowych konstrukcji prętowych

Abstrakt

Artykuł stnowi ocenę obecnie obowiązującego systemu identyfikacji wartości wymiarów stalowych konstrukcji prętowych. Przedstwiono aktualną klasyfikację tolerancji. Przeprowadzone porównanie wartości tolerancji określanych wg. różnych norm europejskich i narodowych wykazało istnienie szeregu rozbieżności i niezgodności w określaniu dopuszczalnych wartości poszczególnych odchyłek wymiarowych. W podsumowaniu wskazano przyczyny powyższych rozbieżności oraz wskazano wady obecnie obowiązującego systemu a także ich wpływ na jakość opracowywanej dokumentacji projektowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
KONSTRUKCJE STALOWE strony 32 - 34,
ISSN: 1232-8960
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Urbańska-Galewska E.: O zasadach określania tolerancji wymiarów stalowych konstrukcji prętowych// KONSTRUKCJE STALOWE. -., nr. nr 4=93 (2008), s.32-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi