Propozycja metody oceny bezpieczeństwa użytkowania rekreacyjnego obiektu wodnego typu ‘dzika rzeka’ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Propozycja metody oceny bezpieczeństwa użytkowania rekreacyjnego obiektu wodnego typu ‘dzika rzeka’

Abstrakt

Przedstawiona praca dotyczy możliwości wykorzystania numerycznej symulacji przepływu do oceny bezpieczeństwa użytkowania torów rekreacyjnych występujących w wodnych parkach rozrywki. Użytkownicy licznie odwiedzanych aquaparków oczekują wyjątkowych wrażeń z jednoczesną gwarancją bezpieczeństwa. Projektowanie tych obiektów odbywa się w oparciu o przepisy zawarte w odpowiednich normach, lecz nie są one precyzyjne. Jednak wstępną weryfikację czy dany obiekt jest bezpieczny czy nie, można wykonać przeprowadzając numeryczną symulację przepływu, jeszcze na etapie projektowania danej atrakcji. W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania wyników symulacji hydrodynamiki przepływu do oceny bezpieczeństwa danego obiektu, w oparciu o zaproponowane kryterium. Dzięki dwuwymiarowemu modelowi przepływu istnieje możliwość analizy prędkości i głębokości wody oraz powstających zjawisk lokalnych. Można to wykorzystać do oceny bezpieczeństwa takich obiektów, co ułatwia pracę projektantów, zwiększa możliwości projektowe, a zatem daje szansę na powstawanie nowych obiektów, które będą przyciągającą atrakcją w wodnych parkach rozrywki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna strony 23 - 26,
ISSN: 0016-5352
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Siedlecka A., Szydłowski M.: Propozycja metody oceny bezpieczeństwa użytkowania rekreacyjnego obiektu wodnego typu ‘dzika rzeka’// Gaz, Woda i Technika Sanitarna. -., nr. 6 (2016), s.23-26
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi