Propozycja wprowadzenia układu kogeneracyjnego opartego na siłowni parowej zasilanej węglem kamiennym zamiast stosowania gospodarki skojarzonej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Propozycja wprowadzenia układu kogeneracyjnego opartego na siłowni parowej zasilanej węglem kamiennym zamiast stosowania gospodarki skojarzonej

Abstrakt

Przedstawiono propozycję zastąpienia obecnego układu technologicznego opartego na pracy kotłów parowych i wodnych zasilanym ciekłym gazem oraz wspieranym energią elektryczną zakupywaną z krajowego systemu elektroenergetycznego, przez wprowadzenie skojarzonej gospodarki cieplno-elektrycznej opartej na pracy siłowni parowej zasilanej węglem kamiennym. Dla zaproponowanej elektrociepłowni oszacowano podstawowe parametry głównych urządzeń tworzących obieg parowy.Oszacowano główne wskaźniki energetyczne i ekonomiczne proponowanego rozwiązania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Instal strony 27 - 30,
ISSN: 1640-8160
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kubski P.: Propozycja wprowadzenia układu kogeneracyjnego opartego na siłowni parowej zasilanej węglem kamiennym zamiast stosowania gospodarki skojarzonej// Instal. -., nr. nr 10=265 (2006), s.27-30
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi