Protokoły zarządzające w rozproszonych bazach danych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Protokoły zarządzające w rozproszonych bazach danych

Abstrakt

Przedstawiono wybrane problemy zarządzania w rozproszonych bazach danych, a szczególnie związane z optymalizacją zapytań w rozpro-szonych bazach danych. Podano klasyfkację rozproszonych baz danych oraz skrótowy opis protokołów: dwufazowego zatwierdzania transakcji, współpracującego zatrzymania transakcji oraz omówiono metody replikacji danych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Aplikacje rozproszone i systemy internetowe : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych strony 175 - 188
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szpryngier P.: Protokoły zarządzające w rozproszonych bazach danych// Aplikacje rozproszone i systemy internetowe : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych/ ed. red. H. Krawczyk Gdańsk: Politech. Gdań., 2006, s.175-188
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi