Przebieg prywatyzacji polskich przedsiębiorstw państwowych w latach 1990 - 2002 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przebieg prywatyzacji polskich przedsiębiorstw państwowych w latach 1990 - 2002

Abstrakt

Proces przekształceń własnościowych jest w Polsce konsekwentnie realizowany od kilkunastu lat. Celem artykułu było przedstawienie skali i dynamiki prywatyzacji polskich przedsiębiorstw państwowych na przełomie 13 lat, z uwzględnieniem jej podstawowych metod i ze względu ich struktury według EKD, w przekroju terytorialnym, oraz pod wzgledem ich rozmiarów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Drajska E.: Przebieg prywatyzacji polskich przedsiębiorstw państwowych w latach 1990 - 2002// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi