Oczekiwania wobec przybyszy do miasta a kształtowanie polityki rewitalizacyjnej miast w kryzysie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oczekiwania wobec przybyszy do miasta a kształtowanie polityki rewitalizacyjnej miast w kryzysie

Abstrakt

Temat rewitalizacji wraca do dyskusji o mieście. W dwie dekady po transformacji polskie miasta odczuły efekty procesów społecznych i rynkowych wywołanych w 1989 roku. Otwarcie rynków nieruchomości, "prywatyzacja" polski mieszkaniowej oraz rosnący indywidualizm i nowe aspiracje Polaków doprowadziły do migracji poza tereny śródmieść. Dziś "ucieczka z miasta" zaczyna być dyskutowana razem z innym procesem "powrotem do miasta", czyli chęcią odwrócenia suburbanizacji. Ta debata trwa w kontekście polityki - pożądanego przez władze miast kierunki zmian. Dotyka ona lub wykorzystuje aparat pojęciowy, opisujący działania społeczne: gentryfikacji czy dostosowywania działań do potrzeb określonych grup społecznych (np. klasy średniej). Rodzi to pytanie o to na ile jest to proces świadomy. W tekście zestawiono dwie perspektywy - planistyczną i społeczną, w ujęciu praktycznym. W mniejszym stopniu skupiono się na analizie procesów społecznych, w większym stopniu analizując jak te procesy wzajemnie na siebie wpływają, kształtując budowanie polityki miasta, w tym działania związane z jego wizerunkiem. W tekście rewitalizacja nie jest traktowana jako proces poprawy miasta ale także forma ukierunkowanej polityki pomocy publicznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Miasto przyjazne mieszkańcom strony 21 - 29
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Pancewicz Ł.: Oczekiwania wobec przybyszy do miasta a kształtowanie polityki rewitalizacyjnej miast w kryzysie// W : Miasto przyjazne mieszkańcom/ ed. Agajew, Maria; Walczak, M. Bartosz Łódź : Politechnika Łódzka, 2016, s.21-29
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 75 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi