Garnizon w Gdańsku przykładem kształtowania atrakcyjnych przestrzeni miejskich na terenach powojskowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Garnizon w Gdańsku przykładem kształtowania atrakcyjnych przestrzeni miejskich na terenach powojskowych

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie polskiego przykładu działań rewitalizacyjnych na terenach „odzyskiwanych” w mieście. Opisywany proces dotyczy Garnizonu w Gdańsku Wrzeszczu. Tereny te były dawniej zajmowane przez wojsko, obecnie od kilku lat prowadzone są na nich prace budowlane mające na celu stworzenie kompleksowego zespołu mieszkalno-usługowego z bogatą ofertą usług towarzyszących. Rewitalizacja tego obszaru umożliwia włączenie go do silnie zurbanizowanej tkanki miejskiej. Położenie w centrum jednej z głównych dzielnic miasta, bardzo dobre połączenia komunikacyjne sprawiają, że jest to lokalizacja atrakcyjna dla mieszkańców i przedsiębiorców. W artykule odniesiono się do innych realizacji tego typu, podkreślając, że udana rewitalizacja dawnych koszar w Gdańsku w dużym stopniu prowadzona jest z poszanowaniem zastanej tkanki historycznej. Przedstawiony rys historyczny analizowanego terenu umożliwia zapoznanie się z jego dawnym charakterem i jego wpływem na współczesne decyzje projektowe. Wskazane zostały zastosowane sposoby kształtowania atrakcyjnych przestrzeni miejskich.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN strony 325 - 338,
ISSN: 0079-3507
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kwasek M., Grębowski K., Przewłócki J.: Garnizon w Gdańsku przykładem kształtowania atrakcyjnych przestrzeni miejskich na terenach powojskowych// Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. -., (2018), s.325-338
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 126 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi