Wpływ stanu zachowania materiału konstrukcyjnego na nośność zabytkowych drewnianych słupów, w żuławskich domach podcieniowych, z XVIII i XIX wieku. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ stanu zachowania materiału konstrukcyjnego na nośność zabytkowych drewnianych słupów, w żuławskich domach podcieniowych, z XVIII i XIX wieku.

Abstrakt

Powstało wiele opracowań dotyczących zagadnień architektonicznych domów podcieniowych na Żuławach, ale brak na ten temat publikacji dotyczących problematyki techniczno-konserwatorskiej. Niniejszy artykuł jest fragmentem badań prowadzonych obecnie przez autora. Jest pierwszą próbą wykonania analizy statyczno- wytrzymałościowej wybranych, zabytkowych drewnianych podcieni z obszaru Delty Wisły, wraz z opisem stanu zachowania. W tekście zawarto główne cechy wytrzymałościowe drewna, zasady obliczania nośności słupów wg PN EN 1995-1- 1 oraz PN-53/B- 03150. Obliczono przybliżony ciężar przenoszony przez zabytkowe podcienia. W pracy ujęto opis występowania formy i zakresu terytorialnego budownictwa podcieniowego w Polsce. Wyjaśniono cel stosowania tego rozwiązania w budynkach. Przedstawiono rodzaje konstrukcji słupów oraz typologię i historyczny rozwój domu podcieniowego na Żuławach Wiślanych, z jego głównymi cechami charakterystycznymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 349 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-SA otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Budownictwo i Architektura nr 16, strony 1 - 23,
ISSN: 1899-0665
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Zybała T.: Wpływ stanu zachowania materiału konstrukcyjnego na nośność zabytkowych drewnianych słupów, w żuławskich domach podcieniowych, z XVIII i XIX wieku.// Budownictwo i Architektura. -Vol. 16., iss. 3 (2017), s.1-23
Bibliografia: test
 1. Tłoczek I. Dom mieszkalny na polskiej wsi. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985r, s.101- 108.
 2. Kopkowicz F. Ciesielstwo polskie. Arkady, Warszawa 1958r, s.66-74.
 3. Koperska-Kośmicka M. Żuławskie domy podcieniowe. Przyczyny degradacji i problematyka konserwatorska zabytkowych struktur architektonicznych w środowisku kulturowym Delty Wisły. Rozprawa doktorska. Gdańsk 2014r. s. 124-132.
 4. Kloeppel O. Die bauerliche Haus-, Hof -Und Siedlungsanlage im Weichsel -Nogat Delta. Danzig 1924., s.123-127.
 5. Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygnatura: 300, MP-511.
 6. Heise J. Die Bau Und Kunstdenkmaler der Provinz Westpreussen, H.11 Landkreis. Danzig, Comissions - Verlag von Th. Berling. Danzig 1884 -1887.
 7. Stankiewicz J. Zabytki budownictwa i architektury na Żuławach. Rocznik Gdański, t. XV/XVI. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1956/1957, s. 511-522.
 8. Tłoczek I. Dom mieszkalny…, op. cit., s. 109-110. otwiera się w nowej karcie
 9. Koperska-Kośmicka M. Żuławskie domy podcieniowe… op. cit., s. 185, 213-215. otwiera się w nowej karcie
 10. Neuhaus H. Budownictwo drewniane. Polskie Wydawnictwo Techniczne, Rzeszów 2004r., s 17.
 11. Hoła J., Pietraszek P. Budynki o konstrukcji drewnianej. w: Budownictwo Ogólne -konstrukcje budynków tom 4. Buczkowski W. (red.), Arkady, Warszawa 2009r., s.100-101.
 12. Baszeń M., Żakowicz A. Wpływ zmian materiałowych i geometrii konstrukcji drewnianych na rozkład sił wewnętrznych. Źródło: http://www.biswbis.pb.edu.pl/2011_01/014.pdf, data pobrania: 10.03.2017r. otwiera się w nowej karcie
 13. Rudziński L. Konstrukcje drewniane, naprawy, wzmocnienia, przykłady obliczeń. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2010r., s. 149.
 14. Kolendowicz T. Mechanika budowli dla architektów. Arkady, Warszawa 1993r., s. 25-29.
 15. Przewłocki J., Górski J. Podstawy mechaniki budowli. Arkady, Warszawa 2006r. s.204-208.
 16. Rejestr zabytków województwa pomorskiego, źródło: http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_ w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/ data pobrania: 05.01.2016r. [17] Rejestr zabytków województwa warmińsko mazurskiego, źródło: http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia- zabytkownieruchomych/ data pobrania: 05.01.2016r.
 17. Krzyżanowska K. Klecie. Dom podcieniowy. Dokumentacja historyczna. Gdańsk 1959 r. sygnatura NID: 00108.
 18. Specht A. Klecie. Dom podcieniowy. Inwentaryzacja konserwatorska -przeskalowanie -skala 1 : 50. Gdańsk 1978 r., sygnatura NID: P/02928.
 19. Specht A. Klecie. Dom podcieniowy. Inwentaryzacja konserwatorska. Gdańsk 1977 r., sygnatura NID: P/02400.
 20. Specht A., Wołosewicz A. Klecie. Dom podcieniowy. Badania architektoniczne. T.I: Tekst i rysunki. Gdańsk 1978 r., sygnatura NID: 00668/1.
 21. Świerk Z. Klecie. Dom podcieniowy. Orzeczenie mykologiczno -budowlane. Gdańsk 1978 r., sygnatura NID: P/02551. otwiera się w nowej karcie
 22. Hoffman B. Żuławki. Dom podcieniowy nr 32 i 33. Orzeczenie techniczne konstrukcyjne. Gdańsk 1980 r., sygnatura NID: P/02859.
 23. Osiński A. Żuławki. [ Dom podcieniowy ] Budynek mieszkalny nr 32 -33. Ekspertyza techniczna - mykologiczna. Gdańsk 1980 r., sygnatura NID: P/02791.
 24. Stankiewicz K. Żuławki. Dom podcieniowy nr 32 -33. Inwentaryzacja konserwatorska. Gdańsk 1980 r., sygnatura NID: P/02749. otwiera się w nowej karcie
 25. Domagała T. Orłowo. Dom podcieniowy " Orłowo I ". Sprawozdanie z przebiegu prac konserwatorskich ( 13.03.1968 -30.10.1968 ). Gdańsk 1968 r., sygnatura NID: ZN/3007. otwiera się w nowej karcie
 26. Domagała T., Kołecki A. Orłowo. Dom podcieniowy "Orłowo I".Sprawozdanie z przebiegu prac konserwatorskich (13.III.1968 -30.X.1968). Gdańsk 1968 r., sygnatura NID: 00106. otwiera się w nowej karcie
 27. PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych, Część 1-1: Postanowienia ogólne.
 28. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2010r. otwiera się w nowej karcie
 29. Przewłocki J., Górski J. Podstawy…, op. cit., str. 205. otwiera się w nowej karcie
 30. Rudziński L. Konstrukcje drewniane…, op. cit., str 30.
 31. Bela A. Obliczenia statyczne dla oceny stanu zachowania ryglowej części kościoła p.w. św. Mikołaja w Cyganku -Żelichowie. Gdańsk, 2014., s. 3.
 32. Kotwica E. I., Nożyński W. Konstrukcje drewniane -przykłady obliczeń. Stowarzyszenie producentów płyt drewnopochodnych w Polsce, Szczecin 2015 r., s.15.
 33. Michniewicz W. Konstrukcje drewniane. Arkady, Warszawa 1958., s. 50, 91-98.
 34. Stankiewicz J. Zabytki…, op. cit., s. 522. otwiera się w nowej karcie
 35. Niedostatkiewicz M. Budownictwo Ogólne przykłady obliczeń. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1999 r., s. 9, 42, 144. ,,The impact of maintenance on wood column capacity of the XVIIIth to XIXth century of arcaded houses from the Żuławy Region.
 36. Tomasz Zybała Department of History, Theory of the Architecture and Conservation of Monuments, Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology. Faculty of Architecture and Design, Academy of Fine Arts in Gdańsk. Faculty of Architecture, Sopot University of Applied Sciences. e-mail: t.zybala7@gmail.com otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 62 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi