Wyniki wyszukiwania dla: OBSZARY POWOJSKOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: OBSZARY POWOJSKOWE

Wyniki wyszukiwania dla: OBSZARY POWOJSKOWE

 • Przestrzenie odzyskane

  Publikacja

  Przestrzenie odzyskane to tereny wewnatrz miejskie mogące przyjąć nowy program funkcjonalno-przestrzenny służący wzmocnieniu atrakcyjnosci miasta. Są to obszary, które utraciły swój dotychczasowy potencjał i ich obecna forma i funkcja wymaga specjalnej polityki miejskiej. Są nimi z jednej strony obszary poprzemysłowe, pokomunikacyjne i powojskowe, z drugiej zaś modernistyczne dzielnice mieszskaniowe, które w nowych uwarunkowaniach...

 • Obiekty akademickie w procesach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich

  Publikacja

  - Rok 2007

  Dla kurczących się miast europejskich coraz trudniej jest znaleźć nową, terenochłonną, a jednocześnie prestiżową funkcję, która wypełniłaby zdegradowane obszary staromiejskie, opuszczone tereny poprzemysłowe czy powojskowe, albo nigdy nie dokończone struktury wielkich osiedli mieszkaniowych. Dlatego coraz rzadziej miasteczka uniwersyteckie realizowane są jako niezależne układy podmiejskie według przebrzmiałych już koncepcji modernistycznych....

 • Garnizon w Gdańsku przykładem kształtowania atrakcyjnych przestrzeni miejskich na terenach powojskowych

  Celem artykułu jest przedstawienie polskiego przykładu działań rewitalizacyjnych na terenach „odzyskiwanych” w mieście. Opisywany proces dotyczy Garnizonu w Gdańsku Wrzeszczu. Tereny te były dawniej zajmowane przez wojsko, obecnie od kilku lat prowadzone są na nich prace budowlane mające na celu stworzenie kompleksowego zespołu mieszkalno-usługowego z bogatą ofertą usług towarzyszących. Rewitalizacja tego obszaru umożliwia włączenie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ekomiasto Hel?

  Publikacja

  - Rok 2006

  Powojskowe miasto Hel jest wyjątkowym obszarem w Polsce. Wycofywanie funkcji związanych z obsługą armii oraz upadek przemysłu przetwórczego związanego z portem rybackim wymusza przyjęcie nowej opcji rozwojowej. Konieczne są działania na poziomie regionalnym lub wręcz krajowym, by nie tylko miasto, ale cały półwysep zachować mogły swoje cenne walory przyrodnicze. Rozwój turystyki doprowadzić może do degeneracji krajobrazu naturalnego,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym