Przestrzenie odzyskane - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przestrzenie odzyskane

Abstrakt

Przestrzenie odzyskane to tereny wewnatrz miejskie mogące przyjąć nowy program funkcjonalno-przestrzenny służący wzmocnieniu atrakcyjnosci miasta. Są to obszary, które utraciły swój dotychczasowy potencjał i ich obecna forma i funkcja wymaga specjalnej polityki miejskiej. Są nimi z jednej strony obszary poprzemysłowe, pokomunikacyjne i powojskowe, z drugiej zaś modernistyczne dzielnice mieszskaniowe, które w nowych uwarunkowaniach kulturowych wymagają natychmiastowej transformacji. W tym kontekście potencjały dawnych starówek i dzielnic historycznych jawią się w zupełnie nowym świetle. Odzyskiwane dla rozwoju miasta mogą być całe dzielnice, ale również pojedyncze obiekty. Wszelkie działania mają za zadanie aktywizację terenów już zurbanizowanych. Akupunkturowe działania stać mają się impulsami dla odwrócenia procesu rozpadu miasta.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przestrzeń publiczna jako element krystalizacji zespołów urbanistycznych strony 99 - 110
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Lorens P., Załuski D., Rembarz G.: Przestrzenie odzyskane// Przestrzeń publiczna jako element krystalizacji zespołów urbanistycznych/ ed. redakcja naukowa Sławomir Gzell. Warszawa: Urbanista, 2005, s.99-110
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 85 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi