Rewitalizacja miast w kontekście transformacji wielkich osiedli mieszkaniowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rewitalizacja miast w kontekście transformacji wielkich osiedli mieszkaniowych

Abstrakt

Wielkie osiedla mieszkaniowe doby modernizmu stoją obecnie na uboczu głównego nurtu dyskusji o rewitalizacji miast w Polsce. Uwzględniając doświadczenia Niemiec w transformacji tzw. blokowisk byłej NRD należy już dzisiaj podjąć działania w tym kierunku również w Polsce. Przestrzenna i społeczna specyfika monostruktur mieszkaniowych lat 60. i 70. wymaga dzialań zintegrowanych o charakterze reurbanizacji. Odnowa tego środowiska jest dużo trudniejsza niż dzielnic historycznych. Muszą one uzyskać te parametry jakości, których tu nigdy nie było - tożsamość miejsca. Brak zintegrowanych działań władz miejskich w kierunku dalszego rozwoju jakości tego najpowszechniejszego w Polsce środowiska zamieszkania, skutkować będzie już w krótce na pogorszenie nie tylko standardu zamieszkania w Polsce. Znaczące jest tu powiązanie porocesów suburbanizacji i degradacji społeczno-przestrzennej wielkich osiedli. Obniży się znacząco poziom zamożności obywateli i miast. W takim ujęciu klasyczne środki rewitalizacji, nazywanym w Polsce procesem humanizacji, są podobnie jak punktowe wyburzenia tylko jednym z narzędzi urbanistycznych używanym w procesie reurbanizacji

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Rewitalizacja miast w Polsce : pierwsze doświadczenia strony 120 - 125
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Rembarz G.: Rewitalizacja miast w kontekście transformacji wielkich osiedli mieszkaniowych// Rewitalizacja miast w Polsce : pierwsze doświadczenia/ ed. pod red. Piotra Lorensa. Warszawa: Urbanista, 2007, s.120-125
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 116 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi