Transformacja krajobrazu miejskiego wielkich osiedli mieszkaniowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Transformacja krajobrazu miejskiego wielkich osiedli mieszkaniowych

Abstrakt

Wielkie osiedla mieszkaniowe uznać należy za jeden z ważniejszych przestrzennych ''globalnych produktów'' o czysto europejskim pochodzeniu. Są one typowe dla wizerunku miasta postsocjalistycznego. Zagadnienie tożsamości krajobrazowej tych struktur jest kwestią kluczową w procesie odnowy miast w Polsce. W zmiennych uwarunkowaniach doby globalizacji przeprowadzenie procesu transformacji wielkich oisedli nie może postępować jedynie w konwencji przebudowy mega dzielnic mieszkaniowych. Musi być ona rozpatrywana w skali ogólnomiejskiej i regionalnej. Kluczowym zadgadnieniem przełamywania monostrukturalności tych obszarów jest kwestia krajobrazu. Pojawić muszą się w nim elementy, które staną się nośnikami znaczeń, symboli, interpretacji. Transformacja wielkich osiedli oznacza powolną wymianę i redukcję modernistycznej zabudowy. Całkowicie przekształcone muszą zostać przestrzenie ''międzyblokowe'' (rekompozycja). Polskie osiedla mają wiele potencjałów rozwojowych. Głównym warunkiem ich wykorzystania jest prowadzenie pro wielkoosiedlowej polityki przestrzennej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Odnowa krajobrazu miejskiego : tożsamość miejsca w dobie globalizacji : materiały międzynarodowej konferencji naukowej 2ULAR Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej = Urban landscape renoval : the idenity of a place at time of globalization : proceedings of international scentific conference 2ULAR, Silesian University of Technology. Faculty of Architecture, Gliwice 22-23 czerwca 2006 strony 0 - 0
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Rembarz G.: Transformacja krajobrazu miejskiego wielkich osiedli mieszkaniowych// Odnowa krajobrazu miejskiego : tożsamość miejsca w dobie globalizacji : materiały międzynarodowej konferencji naukowej 2ULAR Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej = Urban landscape renoval : the idenity of a place at time of globalization : proceedings of international scentific conference 2ULAR, Silesian University of Technology. Faculty of Architecture, Gliwice 22-23 czerwca 2006/ ed. [red. nauk. Nina Juzwa, Adam Gil, Anna Sulimowska - Ociepka, Krzysztof Zalewski]. Gliwice: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2006, s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi