Przecieki następstwem sposobu eksploatacji oraz błódów projektowych i wykonawczych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przecieki następstwem sposobu eksploatacji oraz błódów projektowych i wykonawczych

Abstrakt

W artykule przedstawiono opis usterek stropu nad podziemna halą garażową, który zaprojektowany oraz wykonany został w technologii stropodachu odwróconego. W pracy przedstawiono analizę wpływu przyjętych rozwiązań projektowych i wykonawczych oraz dotychczasowego sposobu eksploatacji na stan techniczny stropu oraz zaproponowano koncepcje rozwiązania projektowego przebudowy jego fragmnetu użytkowanego jako wewnętrzne patio komunikacyjne

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Dachy strony 42 - 46,
ISSN: 1509-3107
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Niedostatkiewicz M.: Przecieki następstwem sposobu eksploatacji oraz błódów projektowych i wykonawczych// Dachy. -., nr. 10 (2013), s.42-46
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi