Przeciwdziałanie procederowi prania pieniędzy na przykładzie wybranych regulacji prawnych Unii Europejskiej i Polski. Action against Money laundering as Exempliefied by selected legal Regulations of the European union and Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przeciwdziałanie procederowi prania pieniędzy na przykładzie wybranych regulacji prawnych Unii Europejskiej i Polski. Action against Money laundering as Exempliefied by selected legal Regulations of the European union and Poland

Abstrakt

W opracowaniu omówiono zjawisko prania pieniędzy oraz jego negatywny wpływw na sktor finansowy i gospodarkę, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Unii Europejskiej.Krajowe regulacje bankowe w zakresie zwalczania tego procederu są w znacznym stopniu zgodne zarówno z regulacjami międzynarodowymi w tym FATF, jak i Unii Europejskiej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Świat po 11 września 2001r, The world after september 11,2001 strony 405 - 419
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Szywała M.: Przeciwdziałanie procederowi prania pieniędzy na przykładzie wybranych regulacji prawnych Unii Europejskiej i Polski. Action against Money laundering as Exempliefied by selected legal Regulations of the European union and Poland// Świat po 11 września 2001r, The world after september 11,2001/ ed. eds. Krzysztof Gładkowski, [et al.] Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2003, s.405-419
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi