Przedsiębiorczość akademicka w świetle programu rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015-2030 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przedsiębiorczość akademicka w świetle programu rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015-2030

Abstrakt

Rozwój szkolnictwa wyższego ma istotny wpływ na kształtowanie się przedsiębiorczości akademickiej. Niezbędne są zatem zmiany, które powinny przyczynić się do wzrostu świadomości pracowników badawczych do możliwości komercjalizowania efektów ich pracy. Przedstawiony w opracowaniu zarys programu MNiSW, obejmuje szereg zmian, które mogą mieć wpływ na rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Autorzy szeroko opisali oddziaływania i korzyści jakie mogą wynikać z wdrożenia programu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
MARKETING I RYNEK strony 85 - 97,
ISSN: 1231-7853
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Brodnicki K., Grzegorzewska-Mischka E.: Przedsiębiorczość akademicka w świetle programu rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015-2030// MARKETING I RYNEK. -., nr. 7 (2016), s.85-97
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi