Ryszard Mosakowski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Comparative analysis of balancing of V6 engines with common- and split-pin crankshafts

  An analysis of balancing of V6 engines equipped with split-pin crankshafts with any cylinder bank angle based on the mathematical relations derived in the paper was carried out. A comparison of the quality of their balancing with engines equipped with common-pin crankshafts was also carried out. The bank angle ranges beneficial for balancing of moments of inertia forces in reciprocating motion were determined. A mathematical relation...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analysis of balancing of four stroke V6 engines

  Analysis of balance of V6 engines with a common-pin crankshaft depending on a cylinder bank angle and the crank radius to connecting rod length ratios , based on the relations derived, is presented in the paper. The bank angles providing the lowest moment of inertia forces in reciprocating motion, for selected  values, were determined. The position of the plane of the main counterweights in order to maximum balance of the moment...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Reduction of the reaction torque of an in-line four-cylinder four-stroke engine

  W pracy przedstawiono zarówno dokładne jak i uproszczone zależności na przebieg momentu reakcyjnego silnika, jedno i wielocylindrowego, przenoszonego na ramę pojazdu lub fundament. Wyprowadzono zależność na wartość przesunięcia wałków wyrównoważających zapewniającą całkowite wyeliminowanie wpływu sił bezwładności na przebieg momentu reakcyjnego w silnikach czterosuwowych czterocylindrowych. Wprowadzono kryteria doboru optymalnej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

wyświetlono 172 razy