Przedsiębiorczość międzynarodowa jako nowy obszar badań w teorii internacjonalizacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przedsiębiorczość międzynarodowa jako nowy obszar badań w teorii internacjonalizacji

Abstrakt

Pomimo iż przedsiębiorczość międzynarodowa (international entrepreneurship) pojawiła się w literaturze przedmiotu w końcu lat 80. XX w., to jej intensywny rozwój rozpoczął się prawie dekadę później, tj. od połowy lat 90. XX w. i trwa do dzisiaj. Obecnie szkoła przedsiębiorczości międzynarodowej rozwija się na pograniczu przedsiębiorczości i biznesu międzynarodowego oraz teorii internacjonalizacji. W niniejszym opracowaniu omówiono szkołę przedsiębiorczości międzynarodowej jako jednego z obszarów teorii internacjonalizacji, przedstawiono typologię modeli umiędzynarodowienia w nurcie przedsiębiorczości międzynarodowej i przybliżono wybrane konceptualizacje teoretyczne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Nowe Procesy w Gospodarce Światowej: Wnioski dla Polski. strony 207 - 220
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Daszkiewicz N.: Przedsiębiorczość międzynarodowa jako nowy obszar badań w teorii internacjonalizacji// W : Nowe Procesy w Gospodarce Światowej: Wnioski dla Polski. / ed. Adam Budnikowski, Andżelika Kuźnar Warszawa: OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, 2014, s.207-220
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 80 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi