Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce.

Abstrakt

Spośród wielu problemów, które pojawiają się w książce, kwestią kluczową jest internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw. Zachodzące procesy internacjonalizacji MSP są rozpatrywane na tle innych przemian kształtujących współczesne gospodarki, a zwłaszcza globalizacji i integracji ekonomicznej. Ponadto książka została mocno ''osadzona'' w teorii przedsiębiorczości i MSP. Rozważania teoretyczne zostały oparte na światowej, w znacznej mierze najnowszej, literaturze przedmiotu. Kolokwium habilitacyjne: 29.04.2004. Wydz. Zarz. UG

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Daszkiewicz N.: Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. . Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2003.172 s.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 1142 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi