Przedsiębiorstwo na rynku finansowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przedsiębiorstwo na rynku finansowym

Abstrakt

Jednym z istotnych elementów otoczenia przedsiębiorstwa jest rynek finansowy, na którego poszczególnych segmentach może ono pozyskiwać źródła finansowania, lokować nadwyżki finansowe lub poszukiwać możliwości ograniczania ryzyka finansowego. Niniejsza publikacja została poświęcona problematyce rynku finansowego w kontekście możliwości, jakie oferuje on firmom. Głównym celem jest wskazanie istoty i zasad funkcjonowania rynku pieniężnego, depozytowo-kredytowego, kapitałowego, instrumentów pochodnych oraz szczególnych form finansowania działalności przedsiębiorstwa, takich jak faktoring, forfaiting, leasing i franchising. Dokonując przeglądu różnorodnych instrumentów finansowych, wskazano w niej na ich specyfikę oraz określono możliwości ich wykorzystania przez firmy. Uwzględniono także procedury związane z zastosowaniem tych instrumentów. Poprzez identyfikację mechanizmów funkcjonowania poszczególnych segmentów rynku finansowego określono miejsca, w których przedsiębiorcy mogliby poszukiwać źródeł finansowania, inwestować nadwyżki środków oraz ograniczać ryzyko prowadzonej działalności. Wskazano tym samym na możliwości zwiększenia aktywności biznesowej przedsiębiorstw oraz ich bezpieczeństwa.

Autorzy (3)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Golawska-Witkowska G., Mazurek-Krasodomska E., Rzeczycka A.: Przedsiębiorstwo na rynku finansowym. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2019.201 s. ISBN 978-83-7348-780-2
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 576 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi