Przedsięwzięcia elektroniczne w biznesie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przedsięwzięcia elektroniczne w biznesie

Abstrakt

Opracowano klasyfikację przedsięwzięć internetowych. Pokazano reprezentatywne przykłady. Zaprezentowano aspekty sukcesu rynkowego dla analizowanych przedsięwzięć. Wyszczególniono i scharakteryzowano podstawowe technologie internetowe i informatyczne mogące wspierać szeroko pojęty biznes w Internecie. Zwrócono uwagę na konieczność współpracy z instytucjami finansowymi w celu pozyskiwania środków na rozwój e-biznesu w kierunku dojrzałych przedsięwzięć. Aspekty pozyskiwania kapitału inwestycyjneo podwyższonego ryzyka ukazano z perspektywy amerykańskiej i unijnej. Wyciągnięto wnioski natury praktycznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym strony 308 - 315
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Brudło P.: Przedsięwzięcia elektroniczne w biznesie// Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym/ ed. red. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jarząbek, T. Gutowski, J. Winiarski. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, s.308-315
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi