Wyniki wyszukiwania dla: TECHNOLOGIE INTERNETOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Wyniki wyszukiwania dla: TECHNOLOGIE INTERNETOWE

 • SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (WEiA, I stopień, sem. 2, 2017/2018)

  Kursy Online
  • T. Karla
  • T. A. Rutkowski

  Kierunek: Automatyka i Robotyka (WEiA); Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 2;

 • SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (WEiA, I stopień, sem. 2, 2018/2019)

  Kursy Online
  • T. Karla
  • T. A. Rutkowski

  Kierunek: Automatyka i Robotyka (WEiA); Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 2;

 • SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (WEiA, I stopień, sem. 2, 2019/2020)

  Kursy Online
  • T. Karla
  • T. A. Rutkowski

  Kierunek: Automatyka i Robotyka (WEiA); Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 2;

 • Technologie multimedialne i internetowe - st. stacjonarne - 2018/2019

  Kursy Online
  • I. Garnik
  • K. Krause-Brykalska
  • S. Ostrowski
  • K. Brodnicki

  Zarządzanie inżynierskie, studia stacjonarne, sem. 6

 • Technologie multimedialne i internetowe - st. niestacjonarne 2018-2019

  Kursy Online
  • I. Garnik
  • K. Brodnicki

  Zarządzanie inżynierskie, studia niestacjonarne, sem. 6

 • Technologie multimedialne i internetowe - sem. 6 - st. niestacjonarne - 2019/2020

  Kursy Online
  • I. Garnik
  • K. Brodnicki

 • Technologie multimedialne i internetowe - sem. 6 - st. stacjonarne - 2019/2020

  Kursy Online
  • I. Garnik
  • S. Ostrowski
  • K. Brodnicki

 • Technologie multimedialne i internetowe - sem. 4 - st. stacjonarne - 2019/2020

  Kursy Online
  • I. Garnik
  • S. Ostrowski
  • K. Brodnicki

 • Zastosowanie technologii internetowych w realizacji systemów zdalnego nauczania

  Publikacja

  W referacie dokonano przeglądu systemów zdalnego nauczania. Przedstawiono ich podstawową klasyfikację oraz prowadzone prace standaryzacyjne, w szczególności standard SCORM. Omówiono technologie internetowe stosowane w systemach e-learningu oraz ich wpływ na sposób tworzenia tych systemów oraz efektywność procesu dydaktycznego. Wskazano najbardziej prawdopodobne kierunki rozwoju systemów e-learningu wspartych technologiami internetowymi.

 • Przedsięwzięcia elektroniczne w biznesie

  Publikacja

  - Rok 2008

  Opracowano klasyfikację przedsięwzięć internetowych. Pokazano reprezentatywne przykłady. Zaprezentowano aspekty sukcesu rynkowego dla analizowanych przedsięwzięć. Wyszczególniono i scharakteryzowano podstawowe technologie internetowe i informatyczne mogące wspierać szeroko pojęty biznes w Internecie. Zwrócono uwagę na konieczność współpracy z instytucjami finansowymi w celu pozyskiwania środków na rozwój e-biznesu w kierunku dojrzałych...

 • Witryna inrenetowa w funkcjonowaniu szkoły

  Publikacja

  W artykule przedstawiono problematykę funkcjonowania witryn internetowych w środowisku edukacyjnym. Przeanalizowano aspekty zarówno natury technologicznej jak i informacyjnej. Zaprezentowano technologie informatyczne i internetowe zorientowane na tworzenie witryn www. Przeanalizowano potrzeby funkcjonalne dla witryn szkolnych i edukacyjnych. Zwrócono uwagę na ich ukierunkowanie na grupy odbiorcze. Pokazano reprezentatywne przykłady...

 • Kamil Brodnicki mgr inż.

  Kamil Brodnicki jest asystentem w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Od 2017 roku jest kierownikiem laboratorium Customer Experience. Od 2011 roku pracuje w jednej z trójmiejskich firm IT jako Analityk Systemów Informatycznych, realizując projekty z branży finansowej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się w następujących obszarach: ergonomia i użyteczność w projektach...

 • Igor Garnik dr inż.

  Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej (1992). Z Politechniką Gdańską związany od 1997 roku – zatrudniony najpierw jako asystent w Zakładzie Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, a następnie – po uzyskaniu stopnia doktora w 2006 roku jako adiunkt. W latach 2009–2015 pełnił funkcję koordynatora Bałtyckiego Festiwalu Nauki na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Prodziekan...

 • Przedsięwzięcia internetowe w biznesie

  Zaproponowano klasyfikację przedsięwzięć internetowych. Zaprezentowano reprezentatywne witryny. Przedstawiono możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej w Internecie. Opisano uwarunkowania dla uzyskiwana wsparcia finansowego od instytucji inwestycyjnych kapitału wysokiego ryzyka. Przedstawiono szereg aspektów specyficznych dla rzeczywistości gospodarczej w Polsce, a następnie wyciągnięto szereg konstruktywnych wniosków natury...

 • Algorytmy Grafowe 2017/18

  Kursy Online
  • D. Dereniowski

  Jest to kurs dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek Informatyka, specjalność Algorytmy i Technologie Internetowe, semestr 1.

 • Zaufanie starszych użytkowników Internetu na tle zagrożenia wykluczeniem cyfrowym

  Publikacja

  - Handel Wewnętrzny - Rok 2012

  Gwałtowny wzrost znaczenia rynków cyfrowych oraz postępującą digitalizacją dóbr i usług przy relatywnie niskim wykorzystaniu Internetu przez osoby w wieku 50 i 60 lat wzwyż stwarza potencjalne niebezpieczeństwo ich wykluczenia cyfrowego. Zmiany demograficzne w strukturze wiekowej społeczeństw europejskich, a w tym i polskiego, powodują jednocześnie, że coraz większy odsetek ludności jest w wieku ponad 50 i 60 lat. Zmienia to proporcję...

 • Kacper Wereszko mgr inż.

  Kacper Wereszko uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera w 2016 roku (kierunek: informatyka, specjalność: algorytmy i technologie internetowe), a od 2017 roku jest uczestnikiem studiów doktoranckich z dyscypliny Informatyka. Obecnie pracuje jako asystent w Katedrze Algorytmów i Modelowania Systemów. Jego zainteresowania badawcze obejmują badanie własności bezpieczeństwa w grafach, problemy dominowania w grafach oraz ich praktyczne...

 • Podstawy kryprografii

  Kursy Online
  • A. Jastrzębski

  nazwa: PODSTAWY KRYPTOGRAFII kod: 37687W0 poziom kształcenia: II Stopień 2 semestr 2 Kierunek 'informatyka' specjalność 'algorytmy i technologie internetowe'

 • Sławomir Ostrowski dr inż.

  Sławomir Ostrowski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W 2018 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu. Absolwent jednolitych studiów magistersko-inżynierskich na kierunku Zarządzanie (specjalność Zarządzanie Technologiami IT) na Wydziale Zarządzania i Ekonomii...

 • Serwisy Internetowe .NET

  Kursy Online
  • A. Sobecki
  • W. Korłub
  • K. Dziubich

  studia inżynierskie, kierunek Informatyka, sem. 7

 • Internetowe systemy informacyjne - IB

  Kursy Online
  • A. Drewek-Ossowicka
  • J. Rumiński

 • Aplikacje i usługi internetowe

  Kursy Online
  • A. Jędruch
  • T. Dziubich
  • I. Kochańska
  • W. Korłub
  • P. Czarnul
  • K. Nowicki
  • K. Dziubich

  studia podyplomowe

 • Internetowe systemy informacyjne - IB 2018/19

  Kursy Online
  • A. Kwaśniewska
  • J. Rumiński

 • Mobile services on the Internet/Internetowe usługi mobilne

  Kursy Online
  • T. M. Boiński
  • W. Korłub

  studia magisterskie, kierunek Informatyka, sem. 2

 • eBiznes

  Kursy Online
  • M. Brzozowska-Woś

  Zarządzanie (4 semestralne), studia stacjonarne II stopnia, sem. 4; Celem tego modułu jest przekazanie studentom praktycznych wskazówek, w jaki sposób zaplanować i realizować przedsięwzięcie internetowe.

 • Wykorzystanie technologii internetowych w kształceniu - oferta Politechniki Gdańskiej

  Publikacja

  - Rok 2003

  W artykule przedstawiono ofertę szkoleń CEN PG oraz możliwości jej wykorzystania na Wydziale Inżynierii Lądowej w studiach doktoranckich i podyplomowych, które zostaną uruchomione w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej, Centra Doskonałości (projekt CURE - Centre for Urban Construction and Rehabilitation: Technology Transfer, Research and Education). Zaprezentowano model nauczania zintegrowanego, który łączy różne formy...

 • E-textbook technologies for academics in medical education

  Publikacja

  - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric - Rok 2018

  Public universities in Poland receive fairly limited financial support for creating e-textbooks and lack the appropriate ICT competences among teaching staff, especially in the case of non-technical universities. The authors propose a pedagogical and technological paradigm for e-textbooks in medical education using open source software with minimal IT skills required. Technologies used to develop e-textbooks are connected with:...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • System monitorowania obiektów poprzez sieć

  Publikacja

  Rozwój mobilności i technologii internetowych, a także globalizacji gospodarki światowej, uwzględniający kluczowe aspekty zarządzania przepływem informacji, otworzył zupełnie nowe możliwości opracowywania i konstruowania innowacyjnych rozwiązań technicznych. Z taką myślą powstał prototyp Sieciowego Monitora Obiektu, aplikacji umożliwiającej nie tylko ciągłą kontrolę parametrów obiektów przemysłowych i biznesowych, ale również zarządzanie...

 • Sieciowy monitoring i diagnostyka obiektów

  Publikacja

  Nowatorskie rozwiązania z dziedzin tj. elektronika czy informatyka w dużym stopniu wpływają na intensywny rozwój nietypowych metod w systemach diagnostyki przemysłowej. Proponowany Sieciowy Monitor Obiektu jest nie tylko autonomicznym systemem sterowania, ale jest również zaawansowaną aplikacją umożliwiającą koordynowanie wielu zadań jednocześnie. Modułowość tego typu systemów sprawia, że stają się one bardziej uniwersalne - zdecydowanie...

 • Sieciowy monitor obiektu wspierający pracę eksperta

  Publikacja

  Publikacja zawiera opis zbudowanego systemu służącego do monitorowania parametrów obiektów biurowych lub przemysłowych. System wyposażony został w inteligentne algorytmy wnioskowania i przewidywania sytuacji awaryjnych oparte na bazach wiedzy. Zaprojektowana i zbudowana aplikacja została wyposażona w bezprzewodowe moduły służące do transmisji w odpornym na zakłócenia standardzie ZigBee.

 • Entrepreneurship in Internet Business

  Publikacja

  - Rok 2008

  Sklasyfikowano przedsięwzięcia elektroniczne. Zarysowano problematykę rozwoju e-biznesu od fazy startowej do formy dojrzałej. Zaprezentowano technologie informatyczne służące do tworzenia, implementacji oraz wdrożenia komercyjnych witryn internetowych. Zwrócono uwagę na możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego od funduszy inwestycyjnych podwyższonego ryzyka. Przedstawiono szereg wniosków praktycznych mogących służyć przedsiębiorcom...

 • A novel architecture for e-learning knowledge assessment systems

  Publikacja

  In this paper we propose a novel e-learning system, dedicated strictly to knowledge assessment tasks. In its functioning it utilizes web-based technologies, but its design differs radically from currently popular e-learning solutions which rely mostly on thin-client architecture. Our research proved that such architecture, while well suited for didactic content distribution systems is ill-suited for knowledge assessment products....

 • Internet technology in education - offer of Gdansk University of Technology.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono ofertę szkoleń Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej oraz możliwości jej wykorzystania na Wydziale Inżynierii Lądowej w studiach doktoranckich i podyplomowych, które zostaną uruchomione w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej, Centra Doskonałości (projekt CURE - Centre for Urban Construction and Rehabilitation: Technology Transfer, Research and Education). Zaprezentowano model nauczania...

 • Projekt Leonardo da Vinci ''Wirtualne kursy zawodowego języka angielskiego oraz system ich ewaluacji VENOCES''.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Project VENOCES ma na celu podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz ułatwienie dostępu do wiedzy specjalistycznej przez stworzenie wirtualnych kursów językowych w dziedzinach istotnych dla wszystkich partnerów stosując nowoczesne technologie multimedialne oraz innowacyjne podejście metodologiczne CLIL (ang. Content and Language Learning Approach). Niewątpliwą innowacją założoną przez twórców projektu będzie zastosowanie,...