Przegląd metod wielokryterialnych stosowanych w analizie rozwoju sektora wytwórczego energii elektrycznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przegląd metod wielokryterialnych stosowanych w analizie rozwoju sektora wytwórczego energii elektrycznej

Abstrakt

Artykuł przedstawia opis, klasyfikację oraz sposoby wykorzystania metod wielokryterialnych w sektorze wytwarzania energii elektrycznej. Jak wynika z przeglądu literatury metody wielokryterialne wykorzystywane są w analizach planowania rozbudowy istniejących źródeł wytwórczych, budowy nowych pojedynczych źródeł lub budowy źródeł hybrydowych. Analizowane są także plany rozwoju systemów energetycznych przy uwzględnieniu dywersyfikacji dostaw energii elektrycznej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Automatyka Elektryka Zakłócenia nr 6, strony 128 - 136,
ISSN: 2082-4149
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Stoltmann A.: Przegląd metod wielokryterialnych stosowanych w analizie rozwoju sektora wytwórczego energii elektrycznej// Automatyka Elektryka Zakłócenia. -Vol. 6., nr. 4(22) (2015), s.128-136
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi