Przegląd wybranych metod prognozowania zapotrzebowania na wodę w miejskich sieciach wodociągowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przegląd wybranych metod prognozowania zapotrzebowania na wodę w miejskich sieciach wodociągowych

Abstrakt

Praca dotyczy prognozowania zapotrzebowania na wodę w miejskich sieciach wodociągowych. Podaje się czynniki kształtujące zapotrzebowania na wodę oraz dokonuje się analizy porównawczej trzech wybranych metod predykcji, a mianowicie: predyktora neuronowego, predyktora neuronowo-rozmytego oraz metody opartej o uśrednianie pomiarów. Badania symulacyjne pokazały, że przy przyjętych założeniach najlepsze wyniki daje metoda uśredniania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring strony 28 - 31,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kwiesielewicz M., Słomiński T.: Przegląd wybranych metod prognozowania zapotrzebowania na wodę w miejskich sieciach wodociągowych// Measurement Automation Monitoring - Pomiary Automatyka Kontrola. -., nr. 12 (2003), s.28-31
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi