Przewodnik migracji do IPv6 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przewodnik migracji do IPv6

Abstrakt

Artykuł przedstawia założenia i sposób implementacji Przewodnika migracji IPv6, który jest narzędziem wspomagającym proces migracji sieci do protokołu IPv6. Omówiona jest architektura aplikacji oraz sposób gromadzenia i zarządzania wiedzą na temat aktualnego stanu sieci, który jest przygotowywany do migracji a także szczegółowy sposób przejścia przez ten proces. Omówione zostały także motywy powstania proponowanego narzędzia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 1184 - 1192,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Gumiński W., Mrugalska A., Nowicki K., Stankiewicz M., Woźniak J.: Przewodnik migracji do IPv6// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. Nr 8-9 (2011), s.1184-1192
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 64 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi