Przykładowy obieg siłowni parowej na czynnik organiczny - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przykładowy obieg siłowni parowej na czynnik organiczny

Abstrakt

Na tle obiegu Carnota przedstawiono bliżej obieg Clausiusa-Rankine'a dla konwencjonalnej siłowni parowej na organiczny czynnik niskowrzący. Jako ilustrację obiegu na czynnik organiczny przedstawiono koncepcję elektrowni geotermalnej pracującej w określonych warunkach geologicznych. Dla arbitralnie przyjętych parametrów wody termalnej dokonano analizy termodynamicznej porównawczego obiegu Clausiusa-Rankine'a dla siłowni parowej z izobutanem w charakterze czynnika roboczego. Za pomocą analizy określono optymalne parametry obiegu. Przeprowadzono obliczenia obiegu rzeczywistego, dla którego określono główne wymiary urządzeń tworzących ten obieg. Przeprowadzono też uproszczoną analizę ekonomiczną takiej siłowni.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kubski P.: Przykładowy obieg siłowni parowej na czynnik organiczny// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi