Przykłady problemów występujących przy modelowaniu uderzenia hydraulicznego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przykłady problemów występujących przy modelowaniu uderzenia hydraulicznego.

Abstrakt

W artykule zaprezentowano przykłady problemów pojawiających się przy modelowaniu uderzenia hydraulicznego (UH). Zagadnienie UH ujęte zostało w dwóch płaszczyznach - praktycznej (związanej z pomiarami i eksploatacją układów hydraulicznych) i teoretycznej (naukowej, opisowej). Wśród problemów modelowania UH ważne miejsce zajmuje kwestia opisu matematycznego. Poruszono kwestię wyboru układu równań, reprezentacji członu związanego z oporami przepływu oraz lepkosprężystych cech materiału rurociągu w przypadku tworzyw sztucznych. Wspomniano także o wpływie typu układu równań na dokładność rozwiązania problemu oraz o numerycznych aspektach modelowania (dokładność, rola błędu numerycznego) wpływających na interpretację i jakość odwzorowania zjawiska. Przytoczono wybrane przykłady wyników eksperymentów fizycznych i numerycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Hydraulika tranzytowych systemów inżynierii sanitarnej strony 69 - 78
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Weinerowska-Bords K.: Przykłady problemów występujących przy modelowaniu uderzenia hydraulicznego.// Hydraulika tranzytowych systemów inżynierii sanitarnej/ ed. red. Jerzy M. Sawicki, K. Weinerowska Pruszcz Gd.: Wydaw. AGNI, 2006, s.69-78
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi