Przykłady złej praktyki w projektowaniu rond - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przykłady złej praktyki w projektowaniu rond

Abstrakt

Artykuł dotyczy błędów związanych z projektowaniem rond, zidentyfikowanych podczas przeprowadzania audytów brd dokumentacji projektowej. Dla przykładowych dokumentacji, głównie dotyczących przebudowy dróg wojewódzkich na terenie województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego określono główne grupy tych błędów, wskazano konkretne błędne rozwiązania i zagrożenia, jakie z tych błędów wynikają.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Budzyński M., Michalski L., Ryś A.: Przykłady złej praktyki w projektowaniu rond// Projektowanie rond : Doświadczenia i nowe tendencje = Design of Roundabouts : Experiences and new trends. -., nr. Nr 92 (2010), s.93-104
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi