Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej

Abstrakt

Działania inżynierskie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) podejmowane mogą być na wszystkich etapach przygotowania inwestycji drogowych. Im wcześniejszy etap, tym łatwiej jest usunąć niekorzystne dla brd czynniki zagrożenia. Współczesne podejście do zarządzania bezpieczeństwem drogowym w Polsce staje się coraz bardziej uwarunkowane wymaganiami stawianymi przez Unię Europejską. Stwarza to korzystne warunki tworzenia dla zastosowań praktycznych metod ocen wpływu planowanej inwestycji drogowej na brd w sieci drogowej znajdującej się w obszarze wpływu planowanej drogi. Bazą merytoryczną dla tych metod są opracowywane obecnie w Polsce procedury i modele ryzyka, uwzględniające ogólne cechy elementów sieci drogowej i otoczenia tych dróg oraz zmiany wielkości i rozkładów natężeń ruchu w długim, na ogół dwudziestoletnim, okresie prognozy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 1889 - 1896,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Michalski L.: Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej// Logistyka. -., nr. nr 3 (2011), s.1889-1896
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi