Przypadek przedsiębiorstwa społecznego - o jednej spółdzielni i jej prezesie. Kluczowe wymiary analityczne: cel, governance, sieci powiązań - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przypadek przedsiębiorstwa społecznego - o jednej spółdzielni i jej prezesie. Kluczowe wymiary analityczne: cel, governance, sieci powiązań

Abstrakt

Rozdział przedstawia studium przypadku działania przedsiębiorstwa społecznego - spółdzielni zatrudniającej osoby niepełnosprawne. W dużej mierze skupia się na opisie osoby prezesa spółdzielni i jego decyzjach oraz ich wpływu na działanie przedsięwzięcia. Tekst może służyć jako punkt wyjścia do dyskusji na temat przedsiębiorczości społecznej oraz oceny spółdzielni jako formy działania, poprzez pryzmat mechanizmów rządzenia, sieci społecznych i celów przedsiębiorstwa społecznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przedsiębiorczość : studium przypadków strony 79 - 92
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Starnawska M.: Przypadek przedsiębiorstwa społecznego - o jednej spółdzielni i jej prezesie. Kluczowe wymiary analityczne: cel, governance, sieci powiązań// Przedsiębiorczość : studium przypadków/ ed. Agnieszka Brzozowska, Igor Postuła, Paweł Kłobukowski Warszawa: Wydawnictwo Naukowe WZ UW, 2016, s.79-92
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi