R&D for technological innovation in industrial enterprises in Poland. Badania i rozwój (B+R) w zakresie innowacji technicznych w krajowych przedsiębiorstwach przemysłowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

R&D for technological innovation in industrial enterprises in Poland. Badania i rozwój (B+R) w zakresie innowacji technicznych w krajowych przedsiębiorstwach przemysłowych

Abstrakt

W tym rozdziale książki przedstawiono rolę B+R w działalności innowacyjnej krajowych przedsiębiorstw przemysłowych. Przeprowadzone analizy oparto na danych publikowanych przez GUS. W szczególności podstawą analiz były nakłady B+R na innowacje techniczne, które, między innymi, posłużyły do budowy wskaźników pozwalających na opis podjętego zagadnienia.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski D.: R&D for technological innovation in industrial enterprises in Poland. Badania i rozwój (B+R) w zakresie innowacji technicznych w krajowych przedsiębiorstwach przemysłowych // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi