Recent developments in automatic classification of musical instruments. W:[CD-ROM] Collected papers. First Pan-American/Iberian Meeting on Acoustics. 144 Meeting of the Acoustical Society of America. III Iberoamerican Cong- ress of Acoustics. 9o Mexican Congress of Acoustics. Cancun, Q. R. M‚xico, 2-6 Dec. 2002. [B.m.:ASA]**2002 paper 2aMU4, 7 s. 6 rys. 1 tab. bibliogr. 21 poz. Automatyczne rozpoznawanie muzyki - przykłady eksperymentów. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Recent developments in automatic classification of musical instruments. W:[CD-ROM] Collected papers. First Pan-American/Iberian Meeting on Acoustics. 144 Meeting of the Acoustical Society of America. III Iberoamerican Cong- ress of Acoustics. 9o Mexican Congress of Acoustics. Cancun, Q. R. M‚xico, 2-6 Dec. 2002. [B.m.:ASA]**2002 paper 2aMU4, 7 s. 6 rys. 1 tab. bibliogr. 21 poz. Automatyczne rozpoznawanie muzyki - przykłady eksperymentów.

Abstrakt

W referacie dokonano przeglądu aktualnego stanu badań w dziedzinie automaty-cznego rozpoznawania muzyki. Przedstawiono też eksperymenty prowadzone aktu-alnie w Katedrze Dźwięku i Obrazu PG. Prace te dotyczyły rozpoznawania klasinstrumentów muzycznych i separacji duetów muzycznych. Pokazano przykładowewyniki i przedstawiono projekt prac do zrealizowania w przyszłych ekspery-mentach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
publikacje elektroniczne
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi