Music information analysis and retrieval - a review - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Music information analysis and retrieval - a review

Abstrakt

W referacie przedstawiono wybrane zagadnienia związane z analizą i wyszukiwaniem informacji muzycznej. Przegląd ten został oparty na literaturze związanej z dziedziną informatyki muzycznej i koncentruje się wokół problemu parametryzacji dźwięków muzycznych i sygnałów fonicznych oraz analizie przydatności wybranych metod tzw. sztucznej inteligencji (ang. computational intelligence) do akwizycji i rozpoznawania obiektów muzycznych (m.in. dźwięków instrumentów muzycznych, śpiewu, fraz muzycznych, sygnałów fonicznych). Problematyka ta obejmuje również wyszukiwanie utworów muzycznych na podstawie preferencji użytkowników baz internetowych oraz klasyfikacji gatunków muzycznych. Ten ostatni problem został przedstawiony w kontekście eksperymentów prowadzonych w Katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej. W referacie przywołano eksperymenty związane z parametryzacją, analizą i wyszukiwaniem gatunków muzycznych. Poruszono również problem nadmiarowości danych zawartych w wektorach cech opisujących obiekty muzyczne. Wyniki badań potwierdziły możliwość wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji do rozwiązywania problemów z dziedziny informatyki muzycznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
OSA'08 : 55 Otwarte Seminarium z Akustyki = 55th Open Seminar on Acoustics, Wrocław-Piechowice, 8-12.09.2008 strony 27 - 42
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kostek B., Kania Ł.: Music information analysis and retrieval - a review// OSA'08 : 55 Otwarte Seminarium z Akustyki = 55th Open Seminar on Acoustics, Wrocław-Piechowice, 8-12.09.2008/ ed. red. T. Gudra. Wrocław: Polskie Towarzystwo Akustyczne, 2008, s.27-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi