Metody wyszukiwania informacji w bazach multimedialnych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody wyszukiwania informacji w bazach multimedialnych.

Abstrakt

W artykule przedstawiono przegląd zagadnień związanych z wyszukiwaniem informacji zawartych w bazach multimedialnych. Przegląd ten został oparty o zrealizowany projekt badawczy pt.: "Nowe metody wyszukiwania informacji multimedialnej w sieciach telekomunikacyjnych". Eksperymenty badawcze prowadzone w ramach projektu obejmowały wdrożenie wybranych metod sztucznej inteligencji do celów akwizycji i rozpoznawania obiektów muzycznych, m.in. sygnałów fonicznych (dźwięk, śpiew, muzyka) oraz fraz muzycznych a także zastosowanie metodyki rozmytego przetwarzania języka naturalnego do przetwarzania danych muzycznych. Postawione problemy były rozwiązywane za pomocą algorytmów sieci neuronowych, metody zbiorów przybliżonych, logiki rozmytej oraz algorytmów genetycznych. Wyniki badań uzyskanych w okresie realizacji projektu potwierdziły możliwość wykorzystania algorytmów z dziedziny sztucznej inteligencji (ang. computational intelligence, soft computing) do rozwiązywania problemów z dziedziny szeroko rozumianych multimediów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kostek B.: Metody wyszukiwania informacji w bazach multimedialnych.// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi