Wyniki wyszukiwania dla: WYSZUKIWANIE INFORMACJI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: WYSZUKIWANIE INFORMACJI

Wyniki wyszukiwania dla: WYSZUKIWANIE INFORMACJI

 • Inteligentne wyszukiwanie informacji w internecie

  Publikacja

  W pracy przedstawiono krótką charakterystykę architektury i technologii wykorzystywanych przy wyszukiwaniu informacji w Internecie. Zaproponowano koncepcje inteligentnej wyszukiwarki spełniającej różnorodne wymagania użytkownika. Przedyskutowano jej wykorzystanie w telemedycynie, w celu wsparcia inteligentnych funkcji rekomendacji.

 • Inteligentne wyszukiwanie informacji w Internecie.

  Publikacja
  • S. Kruk

  - 2002

  Przedstawiono krótką charakterystykę architektury i technologii stosowanych w wyszukiwarkach. Zaproponowano algorytm działania wyszukiwarki spełniającej oczekiwania Nowego Internetu - Semantic Web, jej wykorzystywanie do zastosowań medycznych oraz w systemach bibliotecznych.

 • Interaktywne wyszukiwanie informacji w repozytoriach danych tekstowych

  W artykule przedstawione zostały architektura oraz projekt systemu, którego celem jest umożliwienie zbudowania platformy pozwalającej na indeksowanie dużych kolekcji tekstowych oraz wyszukiwania w nich, za pomocą autorskich algorytmów, opartych o zysk informacjny oraz interaktywną komunikację z użytkownikiem. Przeprowadzono ocenę skuteczności zastosowanych algorytmów pod względem zarówno klasteryzacji jak i zbieżności algorytmu...

 • Wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem algorytmu Ontology Clustering by Directions

  Publikacja

  - 2009

  Artykuł opisuje algorytm Ontology Clustering by Directions. Algorytm ten ma na celu wspieranie użytkowników w formułowaniu ontologicznych zapytań. Ontologiczne zapytania służą do wydobywania informacji sformułowanych za pomocą ontologii opisanych np. językiem OWL. Artykuł przedstawia rodzaje języków wykorzystywanych do formułowania ontologicznych zapytań. W szczególności opisuje języki, które mają być przyjazne użytkownikom. Na...

 • Music Information Retrieval – Soft Computing versus Statistics . Wyszukiwanie informacji muzycznej - algorytmy uczące versus metody statystyczne

  Publikacja

  - 2015

  Music Information Retrieval (MIR) is an interdisciplinary research area that covers automated extraction of information from audio signals, music databases and services enabling the indexed information searching. In the early stages the primary focus of MIR was on music information through Query-by-Humming (QBH) applications, i.e. on identifying a piece of music by singing (singing/whistling), while more advanced implementations...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Inteligentne Wyszukiwanie Informacji

  Kursy Online

  studia magisterskie, Informatyka

 • Wyszukiwanie aktualnej informacji normalizacyjnej w źródłach elektronicznych

  Kursy Online

  CELNabycie umiejętności wyszukiwania aktualnej informacji normalizacyjnej OPISSzkolenie obejmie:przedstawienie różnych rodzajów dokumentów normalizacyjnych; zapoznanie się z aktualną terminologią z zakresu normalizacji; zapoznanie z narzędziami dostępu do aktualnych norm (PN) oraz praktyczne ćwiczenie w zakresie ich wyszukiwania.

 • Wyszukiwanie i analiza informacji metodami białego wywiadu czyli OSINT (Open Source Intelligence) wykorzystującego otwarte źródła informacji i ich zastosowanie w procesie Dydaktycznym

  Kursy Online

  CELSzkolenie ma na celu rozwijanie warsztatu naukowo-badawczego w oparciu o nowoczesne technikiwyszukiwania informacji w sieci za pomocą innowacyjnych i powszechnie dostępnych narzędzi. OPISSzkolenie z wyszukiwania informacji metodami OSINT, czyli technikami, które wykorzystują otwarte źródła informacji. Szkolenie oparte będzie na cyklu wywiadowczym, który określa potrzeby wyszukiwawcze użytkownika, a następnie planuje, gromadzi,...

 • Wyszukiwanie, przetwarzanie i analiza informacji naukowej w specjalistycznych bazach danych i ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym

  Kursy Online

  CELSzkolenie ma na celu zapoznanie z subskrypcyjnymi bazami danych dostępnymi na Politechnice Gdańskiej. Pozwoli także na rozwój umiejętności związanych ze strategią wyszukiwania informacji, jej selekcją oraz analizą pod kątem pisania np. pracy zaliczeniowej lub artykułu naukowego. OPISSzkolenie obejmie następujące tematy: strategia wyszukiwania informacji; słowa kluczowe;multiwyszukiwarka EDS Discovery Service; dziedzinowe bazy...

 • Metody wspomagania wyszukiwania informacji

  Publikacja

  - 2011

  Wyszukiwanie informacji analizowane może być z perspektywy użytkownika i w kontekście tego, jakie czynności może on podjąć, aby odnaleźć interesujące go informacje bez wsparcia ze strony analizatora języka. Użytkownicy stosują wyszukiwarki internetowe, jednak często nie są świadomi pełnego zakresu ich możliwości. Wyszukiwanie za pomocą wyszukiwarek polega na wprowadzaniu zapytań w polu tekstowym. Opracowane zostały liczne metody...

 • Metody wyszukiwania informacji oparte na wyznaczaniu kierunków

  Publikacja

  - 2011

  Rozprawa doktorska poświęcona jest nowej, oryginalnej metodzie klasteryzacji kierunkowej przeznaczonej do wyszukiwania informacji. Metoda ma zastosowanie w przypadku, gdy przeprowadzane jest wyszukiwanie za pomocą zapytań. Mogą to być zarówno zapytania wprowadzane w polu tekstowym wyszukiwarki internetowej, jak i zapytania stosowane podczas wydobywania danych zawartych w sieci semantycznej. Metoda służy do przeprowadzania interaktywnego...

 • Processing of musical metadata employing Pawlak's flow graphs.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono problemy wyszukiwania informacji muzycznej. W eksperymentach posłużono się meta opisem oraz wykorzystano metodę grafów przepływowych Pawlaka. Opisano skonstruowaną bazę nagrań muzycznych. Słowa kluczowe: meta opis, wyszukiwanie informacji muzycznej, baza danych muzycznych

 • Forming and Ranking Musical Rhythm Hypotheses.

  Publikacja

  W pracy przedstawiono podstawowe pojęcia i definicje zwiazne z wyszukiwaniem informacji rytmicznej w utworach muzycznych. W muzykologii przyjmuje się, że atrybuty dźwięku, takie jak długość, częstotliwość oraz amplituda dźwięku determinują wagę rytmiczną dźwięku. W artykule przebadano te właściwości fizyczne dźwięku w kontekście okreslenia wagi rytmicznej, czyli miary określającej tendencję dźwięku do znalezienia się na początku...

 • Janusz Waluszko mgr

  Pracuje w Biblotece PG od 1987 w Czytelni Norm. Autor e-kursu "Wyszukiwanie aktualnej informacji normalizacyjnej w źródłach elektronicznych". W chwili obecnej prowadzi także Wypożyczalnię Międzybiblioteczną. Absolwent historii Uniwersytetu Gdańskiego. Praca dyplomowa została wydana w formie książkowej przez IPN w Gdańsku. Zajmuje się historią (m.in. ruchami społecznymi oraz architekturą i urbanistyką Gdańska).

 • Krzysztof Goczyła prof. dr hab. inż.

  Krzysztof Goczyła, profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej, informatyk, specjalista z inżynierii oprogramowania, inżynierii wiedzy i baz danych. Ukończył studia wyższe na  Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1976 r. jako magister inżynier elektronik w specjalności automatyka. Na Politechnice Gdańskiej pracuje od 1976. Na Wydziale Elektroniki PG w 1982 r. uzyskał doktorat z informatyki, a w 1999 r. habilitację. W 2012...

 • JeromeDL, MarcOnt, FOAFRealm - technologie semantyczne dla bibliotek cyfrowych

  Publikacja

  - 2005

  Wysokiej jakości informacje są bardzo często przechowywane w dedykowanych bibliotekach cyfrowych, które stają się rozrastajacymi wyspami wysoko zorganizowanej informacji. Pomimo to, zarzadzanie tak dużą ilością informacji nadal stwarza noiwe wyzwania. Sieć Semantyczna dostarcza technologii, które pomogą sprostać tym wyzwaniom. W tym artykule prezentujemy JeromeDL, w pełni funkcjonalną, wdrożoną w wielu lokalizacjach, pierwszą semantyczną...

 • Music information analysis and retrieval - a review

  Publikacja

  - 2008

  W referacie przedstawiono wybrane zagadnienia związane z analizą i wyszukiwaniem informacji muzycznej. Przegląd ten został oparty na literaturze związanej z dziedziną informatyki muzycznej i koncentruje się wokół problemu parametryzacji dźwięków muzycznych i sygnałów fonicznych oraz analizie przydatności wybranych metod tzw. sztucznej inteligencji (ang. computational intelligence) do akwizycji i rozpoznawania obiektów muzycznych...

 • Badania patentowe – nauka dla zaawansowanych

  Wydarzenia

  11-09-2018 00:00 - 13-09-2018 23:59

  Zespół Rzeczników Patentowych Politechniki Gdańskiej we współpracy z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG zaprasza na serię praktycznych szkoleń poświęconych badaniom patentowym.

 • Przegląd możliwości zastosowania systemu wieloagentowego w transporcie

  Inteligentne systemy rozproszone są coraz szerzej stosowane w różnorodnych dziedzinach nauki. Przykładem najprostszego systemu rozproszonego jest organizacja ludzka, która poprzez szereg cech takich jak kooperacja, negocjacja oraz koordynacja jest w stanie wspólnie rozwiązywać rozmaite problemy. System złożony z komunikujących się oraz współpracujących ze sobą agentów jest w stanie osiągnąć zadany im wcześniej cel. Sytuacje, które...

 • Szkolenie w ramach POWER 3.4

  Wydarzenia

  15-11-2018 12:00 - 15-11-2018 18:00

  Metodologia prowadzenia badań

 • Szkolenie w ramach POWER 3.4

  Wydarzenia

  18-10-2018 09:00 - 18-10-2018 15:00

  Metodologia prowadzenia badań

 • Szkolenie w ramach POWER 3.4

  Wydarzenia

  30-10-2018 09:00 - 30-10-2018 15:00

  Metodologia prowadzenia badań

 • Szkolenie w ramach POWER 3.4

  Wydarzenia

  25-10-2018 09:00 - 25-10-2018 15:00

  Metodologia prowadzenia badań

 • Szkolenie w ramach POWER 3.4

  Wydarzenia

  30-10-2018 09:00 - 30-09-2018 15:00

  Metodologia prowadzenia badań

 • Metodologia prowadzenia badań (szkolenie zewnętrzne)

  Kursy Online

  CELCelem szkolenia jest podniesienie kompetencji, które zostaną wykorzystane do prowadzenia ćwiczeńspecjalistycznych oraz metodologii badań. OPISSzkolenie będzie obejmowało następujące zagadnienia: pomysły badawcze; konceptualizacja problemu badawczego; zasady budowania zespołów badawczych, dobre praktyki; wyszukiwanie i przetwarzanie informacji naukowej; koncepcja i projektowanie badań, konkretyzowanie celu badawczego; kosztorysy...

 • Andrzej Czyżewski prof. dr hab. inż.

  Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski jest absolwentem Wydziału Elektroniki PG (studia magisterskie ukończył w 1982 r.). Pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt.: „Cyfrowe operacje na sygnałach fonicznych”. Jego kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte jednomyślnie w czerwcu 1992 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej...

 • Szkolenie w ramach POWER 3.4

  Wydarzenia

  17-09-2018 14:00 - 17-09-2018 18:00

  Szkolenie w ramach POWER 3.4: Wykorzystanie menadżera bibliografii Mendeley w pracy dydaktycznej

 • Charakterystyka środowiska Knowledge Grid

  Zorganizowanie wiedzy zgromadzonej w Internecie to współcześnie ważne zagadnienie badawcze. Artykuł opisuje środowisko Knowledge Grid i mechanizmy jego działania. Wiedza przechowywana w Knowledge Grid może zostać zorganizowana w trójwymiarową strukturę. Opracowany został również Knowledge Grid Operating Language, który jest językiem służącym do operowania na danych udostępnianych w tym środowisku. Za jego pomocą możliwe jest umieszczenia...

 • Metody wprowadzania informacji do mobilnych dokumentów interaktywnych oparte na identyfikacji podobnych treści

  Artykuł dotyczy nowatorskiej architektury dokumentu pozwalającej na szybsze wprowadzanie informacji i wydajniejsze ich przetwarzanie. Dokumenty opracowywane zgodnie z przedstawioną architekturą charakteryzują się tym, że są wykonywalne, mobilne, interaktywne oraz inteligentne. Dokumenty te aktywnie współpracują z użytkownikiem podczas wprowadzania treści oraz są w stanie automatycznie przemieszczać się w Internecie. Ponadto dokumenty,...

 • Interactive Query Expansion with the Use of Clustering by Directions Algorithm

  This paper concerns Clustering by Directions algorithm. The algorithm introduces a novel approach to interactive query expansion. It is designed to support users of search engines in forming web search queries. When a user executes a query, the algorithm shows potential directions in which the search can be continued. This paper describes the algorithm and it presents an enhancement which reduces the computational complexity of...

 • Features of a radial user interface to search engines

  The paper is concerned with a new type of user interface to search engines. Instead of presenting search results in a form of a ranked list, the results are presented in radial arrangement. In the center of the interface the most relevant web page is presented. Other web pages are located around the central one. The location of a web page depends on two factors: its relevance to the query and its content. The relevance has influence...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Możliwości wyszukiwania dokumentów muzycznych utworzonych zgodnie z architekturą IODA

  Artykuł przedstawia zagadnienie zastosowania dokumentów muzycznych utworzonych zgodnie z architekturą IODA (ang. Interactive Open Document Architecture). Dokumenty w architekturze IODA składają się z wielu plików powiązanych ze sobą semantycznie. Zależności te definiowane są w tzw. grzbiecie (ang. spine) dokumentu będącym plikiem w formacie XML (ang. eXtensible Markup Language). Dokumenty muzyczne tworzone zgodnie z architekturą...

 • JeromeDL-System zarządzania bibliotekami cyfrowymi z wykorzystaniem technologii semantycznych i społecznych

  Publikacja

  - 2008

  Przedstawiono system zarządzania biblioteką cyfrową JeromeDL, który powstał w wyniku współpracy pomiędzy Instytutem DERI (Narodowy Uniwersytet Irlandzki w Galway) i Politechniką Gdańską. Omowiono architekturę systemu JeromeDL. Zaprezentowano różne usługi semantyczne i społeczne dostaczone przez tą biblioteke cyfrową; w szczególności omówiono komponenty wspierajace proces wyszukiwania informacji. Przedstawiono wyniki ewaluacji porównującej...

 • Interfejs do algorytmu Clustering by Directions ułatwiający formułowanie zapytań w wyszukiwarkach internetowych

  Publikacja

  - 2009

  Rozdział dotyczy tworzenia zapytań w wyszukiwarkach internetowych. Opisuje sposoby wspierania użytkowników wyszukiwarek w formułowaniu zapytań. Ponadto opisuje zasadę działania opracowanego przez autora algorytmu Clustering by Directions. Algorytm ten przeznaczony jest do wskazywania użytkownikom potencjalnych kierunków, w których mogą kontynuować wyszukiwanie. Kierunki są reprezentowane przez wyrazy, które użytkownik może dodawać...

 • Ontology clustering by directions algorithm to expand ontology queries

  Publikacja

  - 2009

  This paper concerns formulating ontology queries. It describes existing languages in which ontologies can be queried. It focuses on languages which are intended to be easily understood by users who are willing to retrieve information from ontologies. Such a language can be, for example, a type of controlled natural language (CNL). In this paper a novel algorithm called Ontology Clustering by Directions is presented. The algorithm...

 • Ekstrakcja oraz dopasowanie konturów melodycznych w bazach danych muzycznych.

  Publikacja

  W pracy przedstawiono wybrane algorytmy indeksowania i wyszukiwania danych muzycznych w multimedialnych bazach danych. Opisano różnorodne techniki wprowadzania zapytań muzycznych, podając odpowiednie dla nich metody ekstrakcji melodii. Jako mechanizm indeksowania zaproponowano kontury muzyczne.

 • Wyszukiwanie obrazów w multimedialnych bazach danych.

  Publikacja

  - 2004

  W pracy przedstawiono problem wyszukiwania obrazów w multimedialnych bazach danych. Wskazano na istniejące w tej dziedzinie problemy oraz metody ich rozwiązywania. Przedstawiono wybrane algorytmy wyszukiwania obrazów, zaprezentowano prototypowy system wyszukiwania oraz wstępne wyniki badań.

 • Music Archive Metadata Processing Based on Flow Graphs.

  Publikacja

  W referacie zaproponowano metodykę wyszukiwania informacji muzycznej w bazach internetowych w oparciu o meta opis. Skonstruowany algorytm wykorzystuje grafy przepływowe Pawlaka.

 • Serwery obróbki dokumentów elektronicznych.

  Publikacja
  • P. Kamiński

  - 2002

  Przedstawiono podstawowe funkcje systemu zarządzania dokumentami (serwera dokumentów). Omówiono sposoby pozyskiwania, przetwarzania i składowania dokumentów. Zwrócono uwagę na metody wydobywania informacji z dokumentów elektronicznych oraz standardy ich zapisu.

 • Elvis-wirtualna biblioteka sieci semantycznej Politechniki Gdańskiej.

  Przedyskutowano problematykę związaną z przechowywaniem i udostępnianiem literatury w wersji elektronicznej za pomocą Internetu. Przedstawiono również metody efektywnego wyszukiwania książek w bazie wirtualnej biblioteki,z wykorzystaniem technologii sieci semantycznej.

 • Estimation the rhythmic salience of sound with association rules and neural networks

  Publikacja

  - 2005

  W referacie przedstawiono eksperymenty mające na celu automatyczne wyszukiwanie wartości rytmicznych we frazie muzycznej. W tym celu wykorzystano metody data mining i sztuczne sieci neuronowe.

 • Metody wyszukiwania informacji w bazach multimedialnych

  Publikacja

  - 2005

  W referacie przedstawiono przegląd zagadnień związanych z wyszukiwaniem informacji zawartych w bazach multimedialnych. Przegląd ten został oparty o zrealizowany projekt badawczy pt.: "Nowe metody wyszukiwania informacji multimedialnej w sieciach telekomunikacyjnych". Eksperymenty badawcze prowadzone w ramach projektu obejmowały wdrożenie wybranych metod sztucznej inteligencji do celów akwizycji i rozpoznawania obiektów muzycznych...

 • Machine learning system for estimating the rhythmic salience of sounds.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono badania dotyczące wyszukiwania danych rytmicznych w muzyce. W pracy przedstawiono postać funkcji rankingujacej poszczególnych dźwięków frazy muzycznej. Opracowano metodę tworzenia wszystkich możliwych hierarchicznych struktur rytmicznych, zwanych hipotezami rytmicznymi. Otrzymane hipotezy są następnie porządkowane w kolejności malejącej wartości funkcji rankingującej, aby ustalić, która ze znalezionych...

 • Metody wyszukiwania informacji w bazach multimedialnych.

  Publikacja

  - 2005

  W artykule przedstawiono przegląd zagadnień związanych z wyszukiwaniem informacji zawartych w bazach multimedialnych. Przegląd ten został oparty o zrealizowany projekt badawczy pt.: "Nowe metody wyszukiwania informacji multimedialnej w sieciach telekomunikacyjnych". Eksperymenty badawcze prowadzone w ramach projektu obejmowały wdrożenie wybranych metod sztucznej inteligencji do celów akwizycji i rozpoznawania obiektów muzycznych,...

 • Szymon Olewniczak mgr inż.

  Z wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki związany jestem od 2013 roku, kiedy rozpocząlem studia na kierunku informatyka. W 2019 roku po uzywkaniu tytułu magistra rozpocząłem pracę w Katedrze Architektury Systemów Komputerowych na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień hipertekstu, tworzeniu i wykrywaniu połączeń oraz nowych sposobów wyszukiwania i organizacji...