Studia Informatica Pomerania - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studia Informatica Pomerania

ISSN:

2451-0424

eISSN:

2300-410X

Wydawca:

Uniwersytet Szczeciński

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024
2023 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2023
2022 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022)
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022)
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022)
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022)
2018 7 B
2017 7 B
2016 7 B
2015 7 B
2014 7 B
2013 7 B
2012 4 B
2011 4 B
2010 6 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY-SA 4.0
Licencja
Creative Commons: BY-SA 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
http://wn.usz.edu.pl/wp-content/uploads/licencja-nieodplatna-CCBY_pol.doc otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
http://wn.usz.edu.pl/polityka-wydawnicza/ otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Nastąpiło zamknięcie czasopisma.
Przy samoarchiwizacji / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Samoarchiwizacja / rozpowszechnianie tekstu możliwa po ukazaniu się na stronie internetowej czasopisma.
Licencja niewyłączna.

Filtry

wszystkich: 33

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
 • A Study on Influence of Normalization Methods on Music Genre Classification Results Employing kNN Algorithms

  This paper presents a comparison of different normalization methods applied to the set of feature vectors of music pieces. Test results show the influence of min-nlax and Zero-Mean normalization methods, employing different distance functions (Euclidean, Manhattan, Chebyshev, Minkowski) as a pre-processing for genre classification, on k-Nearest Neighbor (kNN) algorithm classification results.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • CoRBAC – kontekstowo zorientowany model bezpieczeństwa

  Zaproponowano uogólniony model kontroli dostępu do usługowych systemów internetowych uwzględniający różne kategorie kontekstu. Określono wpływ kontekstu na model jak i architekturę systemu bezpieczeństwa. Podano przykład implementacji modelu i architektury bezpieczeństwa dla zestawu usług dotyczących e-uczelni i wstępnie oszacowano zalety takiego rozwiązania.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • IDENTYFIKACJA POWIĄZAŃ POMIĘDZY KATEGORIAMI WIKIPEDII Z UŻYCIEM MIAR PODOBIEŃSTWA ARTYKUŁÓW

  W artykule opisano podejście do identyfikacji powiązań między kategoriami w repozytorium danych tekstowych, bazując na Wikipedii. Przeprowadzając analizę podobieństwa między artykułami określono miary pozwalające zidentyfikować powiązania między kategoriami, które nie były wcześniej uwzględnione i nadawać im wagi określające stopień istotności. Przeprowadzono automatyczną ocenę uzyskanych rezultatów w odniesieniu do już istniejącej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Improving web user experience with caching user interface

  In human-computer interaction, response time is assumed generally not to exceed significantly 1-2 seconds. While the natural competition in the Internet public Web serving ensures adhering widely to such limits, some Web environments are less competitive and offer much worse user experience in terms of response time. This paper describes a solution to significantly improve user experience in terms of response time with only modification...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • O semantyce kontekstowych baz wiedzy

  W artykule omawiany jest problem poprawnego projektowania kontekstowych baz wiedzy. Rozszerzamy w nim definicje pojęć wprowadzonych przez metodę OntoClean - jedną z najbardziej znanych metod oceny jakości ontologii niekontekstowych. Pozwala nam to na sformułowanie wymagań jakościowych dla porjektów uwzględniających semantykę kontekstów. Następnie analizujemy pod kątem tych wymagań metodę projektowania kontekstowych baz wiedzy SIM.

 • PROBLEMY OCENY JAKOŚCI ONTOLOGII

  W artykule podjęto rozważania na temat tego, czym jest jakość ontologii, jak zmierzyć jakość istniejących ontologii i jak tworzyć ontologie wysokiej jakości. Dokonano przeglądu istniejących metryk ontologii, które mogą posłużyć do oceny jakości ontologii. Przedstawiono problem zapewniania i oceny jakości ontologii modularnych jako ważny problem badawczy w obliczu pojawiania się skom¬plikowanych, trudnych do użycia i modyfikacji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • System obsługi kontekstowych baz wiedzy CongloS

  W artykule przedstawiono założenia, architekturę i niektóre aspekty implementacyjne systemu CongloS - systemu obsługi kontekstowych baz wiedzy opartych na modelu SIM. W swoim działaniu CongloS wykorzystuje wiele specyficznych elementów koncepcji organizacji bazy wiedzy: model tarsetowy, model SIM, metaontologię opisu schematu, własne sprzęgi międzymodularne i możliwość zadawania zapytań. Koncepcje te również są opisane w artykule,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2012
Rok 2011
 • Controlled English Interface for Knowledge Bases

  This paper describes the approach to interface for OWL Knowledge Bases based on Controlled English that is transformed directly to OWL 2 expressions and back. Two possible modes enable usage of the interface to specify Terminology, World Description as well as Integrity Constrains. Knowledge Base then can be validated against the Integrity Constrains to enable its continuous validation.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2009
Rok 2003
Rok 2002

wyświetlono 380 razy