Sterowanie kamerami i wizualizacja danych radarowych w rozproszonym systemie dyspozytorskim STRADAR dla straży granicznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sterowanie kamerami i wizualizacja danych radarowych w rozproszonym systemie dyspozytorskim STRADAR dla straży granicznej

Abstrakt

STRADAR to rozproszony system danych multimedialnych, przeznaczony do monitorowania granic morskich kraju, co jest ważnym zadaniem Morskiego Oddziału Straży Granicznej. System umożliwia przechowywanie, wyszukiwanie i wyświetlanie danych dotyczących zdarzenia będącego obiektem zainteresowania dla Straży Granicznej. Przedstawiono kolejny etap rozwoju projektu STRADAR (Strumieniowa transmisja danych czasu rzeczywistego w rozproszonych systemach dyspozytorskich i teleinformatycznych Straży Granicznej), realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. W ramach rozszerzenia projektu dodano nową funkcjonalność, umożliwiającą sterowanie kamerami i wizualizację danych radarowych. W przypadku sterowania kamerami szczegółowo opisano zgodną ze standardem ONVIF procedurę komunikacji między stanowiskiem wizualizacji zdarzeń a kamerą. Zaprezentowano także oprogramowanie do sterowania kamerą zintegrowane ze stanowiskiem wizualizacji zdarzeń. Następnie opisano przechowywanie, przetwarzanie i wizualizację danych radarowych, które są również jednym z zadań omawianego projektu badawczo-rozwojowego. Przedstawiono ogólną zasadę przepływu danych radarowych w systemie oraz techniczny opis oprogramowania. Zamieszczono również zbiór funkcjonalności sterowania kamerami oraz wizualizacji danych radarowych.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 806 - 811,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Czaplewski B., Litka J., Kaczmarek S.: Sterowanie kamerami i wizualizacja danych radarowych w rozproszonym systemie dyspozytorskim STRADAR dla straży granicznej// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne -,iss. 12 (2019), s.806-811
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2019.12.3
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi