Uwierzytelnienie i autoryzacja w systemie STRADAR - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uwierzytelnienie i autoryzacja w systemie STRADAR

Abstrakt

Przedstawiono rozwiązanie serwera uwierzytelnienia i autoryzacji (AA) w rozproszonym systemie STRADAR, udostępniającym funkcjonalności dla prowadzenia działań operacyjnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej. System umożliwia prezentację na stanowisku wizualizacji zdarzeń (SWZ) bieżącej i archiwalnej sytuacji na mapie (AIS, radary), obrazu z kamer, zdjęć, notatek, rozmów telefonicznych oraz plików i wiadomości tekstowych (SMS) wymienianych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Serwer AA udostępnia administratorowi systemu STRADAR funkcje związane z zarządzaniem kontami operatorów SWZ, w tym dodawanie, edycję i usuwanie kont operatorów, definiowanie uprawnień operatorów, a także wyświetlenie historii działań na poszczególnych kontach operatorów. W artykule opisano architekturę, interfejs użytkownika oraz testy oprogramowania serwera AA.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 425 - 431,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek S., Narloch M., Sac M.: Uwierzytelnienie i autoryzacja w systemie STRADAR// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne -,iss. 11-12 (2020), s.425-431
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2020.11-12.2
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi