Workflow application for detection of unwanted events - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Workflow application for detection of unwanted events

Abstrakt

Zaprezentowano rozproszoną aplikację do wykrywania potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń z wejściowych strumieni wideo. Rozpoznanie niepożądanych zdarzeń wywołuje alarmy i wysyła powiadomienia do odpowiednich służb, jak również powoduje zarejestrowanie filmu. Model aplikacji składa się z węzłów z kamerami, pobierajacych strumienie danych, przetwarzajacych dane, wysyłajacych powiadomienia i zapisujacych dane. Zaimplementowana aplikacja pobiera strumień wideo z kamery, przesyła dane do klastra, gdzie są przetwarzane równolegle. Równoległa aplikacja wykorzystujaca MPI wykrywa ruch w strumieniu i może być wykorzystana do monitorowania obiektów użyteczności publicznej w porach nocnych. Wykorzystano technologię OpenCV do pobierania i odczytu strumienia.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 18, strony 27 - 32,
ISSN: 1732-1166
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Czarnul P., Kicior W.: Workflow application for detection of unwanted events// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 18., nr. Nr 8 (2010), s.27-32
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi