Metody wyszukiwania informacji oparte na wyznaczaniu kierunków - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody wyszukiwania informacji oparte na wyznaczaniu kierunków

Abstrakt

Rozprawa doktorska poświęcona jest nowej, oryginalnej metodzie klasteryzacji kierunkowej przeznaczonej do wyszukiwania informacji. Metoda ma zastosowanie w przypadku, gdy przeprowadzane jest wyszukiwanie za pomocą zapytań. Mogą to być zarówno zapytania wprowadzane w polu tekstowym wyszukiwarki internetowej, jak i zapytania stosowane podczas wydobywania danych zawartych w sieci semantycznej. Metoda służy do przeprowadzania interaktywnego rozszerzania zapytań. Pozwala użytkownikom szybciej określać rodzaj poszukiwanych przez nich informacji.Wyszukiwanie informacji z użyciem metody polega na poruszaniu się w wielowymiarowej przestrzeni. W metodzie określane są kierunki wyszukiwania informacji. Wyznaczają one obszary przestrzeni zawierające informacje, którymi użytkownik może być zainteresowany. Interfejs użytkownika stosowany w metodzie ma formę chmury znaczników. Na potrzeby metody autor rozprawy zaprojektował specjalny rodzaj chmury znaczników dostosowanej do charakterystyki metody. Rozprawa prezentuje dotychczas stosowane metody wyszukiwania informacji oraz sposoby wydobywania danych z sieci semantycznej. Przedstawiona jest również metoda klasteryzacji kierunkowej wraz z opisem możliwości jej wykorzystania. Opisane zostały ponadto pomiary i eksperymenty wykonane dla opracowanej metody.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi